Krajevni urad Škofja vas (1955–1974)

Škofja vas je leta 1955 postala tudi sedež Krajevnega urada Škofja vas, ki je predstavljal dislocirani upravni organ Občinskega ljudskega odbora Celje. Ustanovljen je bil za območje naselij Škofja vas, Runtole, Zadobrova, Prekorje, Šmarjeta, Lahovna, Ljubečna, Šmiklavž pri Škofji vasi, Glinsko, Lipovec pri Škofji vasi, Žepina, Začret, Trnovlje pri Celju in Leskovec.[1]  Namen njegove ustanovitve je bil, da bi določene upravne službe približali prebivalstvu.  V njegovi pristojnosti je bilo:

  1. vodenje matičnih knjig, državljanskih knjig in volilnega imenika ter izdajanje izpisov iz njih;    
  2. izdajanje živinskih potnih listov;
  3. opravljanje poslovanja za Krajevni odbor Škofja vas;   
  4. sprejemanje vlog državljanov za Občinski ljudski odbor Celje;
  5. opravljanje drugih zadev, ki mu jih je naložil Občinski ljudski odbor Celje.

Ker novi statut občine Celje, ki je bil sprejet leta 1974, krajevnih uradov ni več poznal, je bil tega leta Krajevni urad Škofja vas ukinjen.[2]


[1] Prav tam.

[2] Statut občine Celje iz leta 1974 je bil objavljen v Uradnem listu SR Slovenije, št. 11-258/1974.

Možnost filtriranja

Iskanje

Tip vsebine

Kategorije
Kategorije
Kategorije
Kategorije

Organizacija

Partner


Izbira pokrajine

Vse pokrajine
Celjska pokrajina
Dolenjska pokrajina
Gorenjska pokrajina
Goriška pokrajina
Koroška pokrajina
Obalno-kraška pokrajina
Osrednjeslovenska pokrajina
Pomurska pokrajina
Spodnjepodravska pokrajina
Štajerska pokrajina
Slovenci v zamejstvu in po svetu

2008 - 2022 © Portal KAMRA, Izdelava: TrueCAD d.o.o.