skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Krajevni urad Škofja vas (1955–1974)

Škofja vas je leta 1955 postala tudi sedež Krajevnega urada Škofja vas, ki je predstavljal dislocirani upravni organ Občinskega ljudskega odbora Celje. Ustanovljen je bil za območje naselij Škofja vas, Runtole, Zadobrova, Prekorje, Šmarjeta, Lahovna, Ljubečna, Šmiklavž pri Škofji vasi, Glinsko, Lipovec pri Škofji vasi, Žepina, Začret, Trnovlje pri Celju in Leskovec.[1]  Namen njegove ustanovitve je bil, da bi določene upravne službe približali prebivalstvu.  V njegovi pristojnosti je bilo:

  1. vodenje matičnih knjig, državljanskih knjig in volilnega imenika ter izdajanje izpisov iz njih;    
  2. izdajanje živinskih potnih listov;
  3. opravljanje poslovanja za Krajevni odbor Škofja vas;   
  4. sprejemanje vlog državljanov za Občinski ljudski odbor Celje;
  5. opravljanje drugih zadev, ki mu jih je naložil Občinski ljudski odbor Celje.

Ker novi statut občine Celje, ki je bil sprejet leta 1974, krajevnih uradov ni več poznal, je bil tega leta Krajevni urad Škofja vas ukinjen.[2]


[1] Prav tam.

[2] Statut občine Celje iz leta 1974 je bil objavljen v Uradnem listu SR Slovenije, št. 11-258/1974.

Szűrési lehetőségek

Keresés

Tartalom típus

Kategória
Kategória
Kategória
Kategória
Kategória

Régió választása


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.