skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

O Kamri

Regijski portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega mesta, kreirane pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje najbolj kompetentne. Kamra jim daje v uporabo brezplačno infrastrukturo in usposablja nove partnerje, da lahko tudi vsebine lokalnega pomena predstavijo v digitalni obliki preko svetovnega spleta.

Vsebine Kamre so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki. Na Kamri spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotografije značilnih lokalnih društev; razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega.

Uporabniki tako lahko dostopajo do vsebin, ki so bile do zdaj skrite v skladiščih knjižnic, arhivov in muzejev, arhivih društev ali predalih šolskih zbornic. Zbirke lahko komentirajo ali si oblikujejo svoje lastne vmesnike z izbranimi vsebinami.

Portal Kamra upravlja Osrednja knjižnica Celje ob tesnem sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami, v katerih je sedež regijskih uredništev, in Združenjem splošnih knjižnic.

Vsebine portala Kamra so od marca 2010 dostopne tudi preko evropske digitalne knjižnice, Europeane, http://europeana.eu.

Prispevanje vsebin

Organizacija ali posameznik, ki bi želeli objaviti svojo zbirko na Kamri, sledite naslednjim korakom:

 1. V seznamu kontaktov poiščite urednika iz regije, kjer živite.
 2. Regijski urednik skupaj z vami pregleda gradivo in presodi, če je primerno za objavo na Kamri. Če še ni digitalizirano vam svetuje kako ga je potrebno digitalizirati. Morda bodo digitalizacijo lahko naredili kar v knjižnici. Prejeli boste priročnik za vnos vsebin na Kamro.
 3. Pripravite besedilo, ki bo osnova za zgodbo in multimedijske elemente z metapodatki.
 4. Podpišete »Dogovor o vključitvi vsebin na portal KAMRA« z Osrednjo knjižnico Celje.
 5. Regijski urednik organizira usposabljanje za vnos vsebin, če boste vsebine vnesli sami. Lahko se dogovorite, da jih za vas vnesejo v knjižnici. Dodeli vam geslo za dostop do administracije.

Vrednotenje objav na portalu Kamra

Navodila za oddajo vloge in ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični dejavnosti (objavljena 2. 12. 2019) dovoljujejo, da se v okviru avtorskih objav (poljudni ali strokovni članek) upoštevajo tudi domoznanski prispevki na portalu Kamra. Kandidat lahko predlaga svoj prispevek, če predloži potrdilo verifikacijske komisije portala o kakovosti prispevka. Prispevek mora biti tudi katalogiziran v COBIB-u.

Postopek vrednotenja

Avtor odda v celoti izpolnjeno vlogo za preverjanje avtorske objave na portalu Kamra na namenski elektronski naslov: vrednotenje@kamra.si ali jo pošlje na glavno uredništvo Kamre (Osrednja knjižnica Celje, Muzejski trg 1a, 3000 Celje; pripis: Vloga za preverjanje avtorske objave na portalu Kamra). Glavno uredništvo preveri vlogo in jo posreduje članom skupine za vrednotenje prispevkov. Soglasja so podana po elektronski poti (korespondenčno), vlogo po prejemu potrditve/soglasja ostalih dveh članov skupine ožigosa in podpiše predstavnik glavnega uredništva in jo vrne avtorju v roku 45 dni od prejema.

Pogosta vprašanja

Splošno

Portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva kot jih tudi na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne knjižnice in druge lokalne kulturne organizacije.
S koordiniranim sodelovanjem partnerskih institucij na območju regij so informacije dostopne z enega mesta, kreirane pa v tistih organizacijah, ki so za določena področja najbolj kompetentne.
Koncept portala Kamra je, da tem organizacijam nudi infrastrukturo, vzdrževanje in usposabljanje, da lahko tudi vsebine lokalnega pomena predstavijo v digitalni obliki preko svetovnega spleta.

Portal Kamra je bil vzpostavljen leta 2006 v okviru partnerstva med Narodno in univerzitetno knjižnico, osrednjimi območnimi knjižnicami in Zvezo splošnih knjižnic kot štiriletni projekt (2004-2008), ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo v okviru programa osrednjih območnih knjižnic.
Idejni avtorji vzpostavitve domoznanskega portala Kamra so bili: Breda Karun, Martina Rozman Salobir, Oskar Wolf in Boris Horvat.

Od leta 2011 Kamro upravlja in skrbi za njen razvoj Osrednja knjižnica Celje. Osrednje območne knjižnice in Združenje splošnih knjižnic so z njo podpisale dogovor, v katerem so se zavezale, da bodo sofinancirale vzdrževanje in razvoj Kamre in izvajale uredniške naloge.

Namen portala Kamra ni arhiviranje velikih količin digitaliziranega gradiva, kot je na primer sistematično digitalizirana zbirka več letnikov periodike. Tovrstni rezultati digitalizacije so objavljeni na portalu dLib.si.
Na portalu Kamra objavljamo manjše, ciljno izbrane lokalne digitalne zbirke, v katere združujemo objekte, katerih originali so lahko shranjeni na različnih lokacijah. Vsebine so primarno predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki.

Vsebina Kamre

Organizacije v regijah ali lokalnih skupnostih za objavo izbirajo tiste vsebine, ki so za to področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti. To so lahko:

 • predstavitve lokalnega avtorja oz. znamenite osebe, ki vključuje njegova dela v digitalni obliki, fotografije, razglednice rojstne hiše, avdio zapis njegovega govora ali interpretacija njegovih del, video zapis literarnega večera ali proslave v njegov spomin.
 • dokumenti značilnih lokalnih društev: delovanje društva, življenjske zgodbe ustanoviteljev in ključnih akterjev, njihovi teksti, avdio zapisi, spomini njihovih potomcev in prijateljev,
 • razglednice kraja iz različnih časovnih obdobij, zgodbe, ki se navezujejo na lokacije razglednic, njihovi lastniki,
 • raziskovalne naloge, ki nastanejo v lokalnih izobraževalnih ustanovah in jih povežemo z drugim gradivom, ki je vsebinsko povezano s temo naloge,
 • avdio in video zapisi lokalnih dialektov, ki so povezani z gradivi, ki jih opisujejo in dokumentirajo,
 • artoteke lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav, intervjuji z umetniki,
 • filmsko domoznansko (primarno in sekundarno) gradivo,
 • vsebine, vezane na naravne in kulturne turistične znamenitosti v lokalni skupnosti,
 • lokalne etnografske vsebine (kako so živeli…, folklora, domače obrti, običaji itd.),
 • znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli.

Digitalna zbirka je zgodba. Prikaz vsebin na portalu Kamra temelji na pripovedovanju zgodb. To pomeni, da izbrano temo opišemo z besedilom in jo dodatno ilustriramo s slikami, besedilom ali avdio/video posnetkom.
Digitalne zbirke so sestavljene kot drevo: glavni zbirki so pripeta poglavja, ki opisujejo posamezne vidike zgodbe.

Multimedijski elementi so osnovni gradniki vsebin portala Kamra. To so lahko dokumenti, slike, video ali avdio zapisi. Lahko si jih ogledujemo v kontekstu zgodb ali v fotogaleriji. Vsak multimedijski element je opisan z metapodatki. Ti podatki zagotavljajo upravljanje in izboljšujejo natančnost iskalnih poizvedb.

Osrednje območne knjižnice so nosilke uredniške politike portala Kamra. Uredništvo poteka na dveh nivojih.
Glavno uredništvo za celotno vsebino portala Kamra ima sedež v Osrednji knjižnici Celje. Njegove naloge so:

 • ima pregled nad vsebino portala in koordinira dodajanje vsebin z regionalnimi skupinami,
 • sklicuje sestanke in organizira usposabljanje za regijske urednike,
 • po potrebi organizira in izvaja izobraževanja za kreatorje vsebin,
 • sodeluje z izvajalcem pri razvoju portala in odpravljanju napak.

Regijski uredniki so predstavniki osrednjih območnih knjižnic. Njihove naloge so:

 • koordinacija dodajanja vsebin na območju,
 • pregled nad regionalnimi vsebinami, redakcija in potrjevanje objave vseh regijskih vsebin,
 • pomoč zunanjim partnerjem pri kreiranju vsebin,
 • organizacija regijskih izobraževanj za delo v portalu,
 • oblikovanje predlogov za izboljšanje oblike in vsebine portala.

Partnerji

Na portalu Kamra so dobrodošle vsakovrstne domoznanske vsebine. Prispevajo jih knjižnice, muzeji, arhivi, društva, šole in druge lokalne organizacije. Zainteresirane knjižnice in organizacije, ki želijo objaviti digitalno zbirko, z usposobljenimi vnašalci pripravijo in organizirajo dokumente v vsebinsko celoto. Njihove naloge so:

 • Priprava gradiva in digitalizacija (pri zunanjem izvajalcu ali v lastni izvedbi)
 • metapodatkov in vsebinske zasnove na portalu, vnos vsebin
 • Sodelovanje z regijskim uredništvom za zagotavljanje vsebinske usmeritve portala in urejanje organizacijskih zahtev: izobraževanje, pooblastila za dostop do portala itd.

Ne, vzdrževanje in razvoj Kamre financirajo osrednje območne knjižnice in uporaba infrastrukture je za ostale partnerje brezplačna. Še več, za partnerje, ki nameravajo objavljati svoje vsebine, regijski uredniki organizirajo usposabljanja in jim nudijo stalno podporo.

Oglasite se v najbližji knjižnici. Če tam še nimajo usposobljenega knjižničarja za vnos vsebin, vas bodo napotili na osrednjo območno knjižnico. Tam se bodo z vami pogovorili o tem ali je vaša vsebina primerna in vas usposobili, da jo boste lahko sami vnesli na Kamro. Če sami ne morete ali ne želite vnesti svoje vsebine, bo to po dogovoru naredila knjižnica.

Uporabniki

Lahko. Objekte, ki so objavljeni na Kamri, lahko uporabite v nekomercialne namene, s tem, da obvezno navedete vir.

Slika je zagotovo vključena v eno od digitalnih zbirk. Tam boste našli podatek o organizaciji, ki je prispevala zbirko in tudi hrani slike v višji resoluciji. Objavljen je elektronski naslov kontaktne osebe, na katero naslovite svojo prošnjo.

Obrnite se na organizacijo oz.kontaktno osebo, ki je prispevala vsebino. Oba podatka lahko najdete pri opisih digitalnih zbirk.
Zelo vam bomo hvaležni za vaš prispevek.

Možnost filtriranja

Iskanje

Tip vsebine

Kategorije
Kategorije
Kategorije
Kategorije
Kategorije

Izbira pokrajine


2008 - 2024 © Portal KAMRA, Izdelava: TrueCAD d.o.o.