skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Trgovine

Do leta 1948, ko je bil v Sloveniji zasebni trgovski sektor ukinjen, je bilo v Škofji vasi, Šmarjeti in Arclinu več zasebnih trgovin, med katerimi so prevladovale  trgovine z mešanim blagom na drobno. Tovrstne trgovine so obstajale že v obdobju stare Avstrije, vendar se podatki o njih žal niso ohranili. Edina trgovina iz obdobja pred prvo svetovno vojno, o kateri je piscu uspelo dobiti celo njeno fotografijo (razglednico), je bila trgovina z mešanim blagom v Arclinu, katere lastnik je bil Karl Marin.[1]

Obstajajo pa podatki o trgovinah, ki so v teh krajih obstajale v obdobju med obema vojnama in med vojno. To so bile:[2]

 • Josip Cank, trgovina z mešanim blagom na drobno, Škofja vas (trgovino je vodila Ljudmila Cank, ki je med vojno postala tudi njena lastnica),
 • Robert Kovačič, trgovina z mešanim blagom, Škofja vas,
 • Katarina Premšak, trgovina z mešanim blagom na drobno, Škofja vas,
 • Lenart Cank, trgovina z lesom, Škofja vas,
 • Franc Klinc, trgovina z lesom, Škofja vas,
 • Karl Pajman, trgovina z lesom, Škofja vas,
 • Franc Čater, trgovina z mešanim blagom, Šmarjeta,
 • Franjo Janžekovič, trgovina z mešanim blagom, Šmarjeta (prejšnja trgovina Franca Čatra),
 • Alojz Čater, trgovina z mešanim blagom na drobno, Šmarjeta,
 • Neža Homšak, trgovina z mešanim blagom, Šmarjeta,
 • Andrej Močnik, trgovina z mešanim blagom, Šmarjeta
 • Martin Legvart, trgovina z lesom, Šmarjeta
 • Franc Čater,  trgovina z deželskimi pridelki in stavbnim gradivom, Šmarjeta,
 • Valerija Marin, trgovina z mešanim blagom, Arclin,
 • Maks Bratušek, trgovina z mešanim blagom, Arclin,
 • Josip Borlak, trgovina z lesom, Arclin,
 • Rudolf Borlak, sejmarstvo z galanterijo in platnom, manufakturno blago, Arclin.

Nekatere  med temi trgovinami so prenehale obstajati že pred drugo svetovno vojno, vse ostale pa so bile ukinjene leta 1948. Da bi zasebni trgovci ne predstavljali konkurence  državnim trgovinam in nabavno-prodajnim zadrugam (NAPROZAM),  jih je oblast po drugi svetovni vojni najprej na različne načine ovirala pri njihovem razvoju. Tako je denimo KLO Škofja vas na svoji seji 22. oktobra 1946 trgovki Valeriji Marin iz Arclina zavrnil prošnjo za dodelitev kredita, kar je utemeljeval s tem, da bi bilo povečanje njenega obrata v škodo zadruge.[3] Nekaj trgovin pa je bilo po vojni zaplenjenih. Leta 1945 je bila zaplenjena trgovina z mešanim blagom Alojza Čatra v Šmarjeti, leta 1946 pa tudi trgovina z mešanim blagom Ljudmile Cank v Škofji vasi. Imetje obeh zaplenjenih trgovin je prešlo v last Nabavno-prodajne zadruge (NAPROZE) Vojnik. Več o tem je napisanega  pri obravnavanju povojnega nasilja “ljudske oblasti” na obravnavanem območju.

Zasebne trgovine so v Sloveniji obstajale do leta 1948, ko so bile še zadnje ukinjene. Maja 1948 je bil sprejet Temeljni zakon o zasebnih trgovinah, ki je zasebne trgovine na debelo ukinil,  ostale pa postavil pod nadzor za to pristojnih državnih organov. Za izdajanje dovoljenj za opravljanje trgovske obrti so bili pristojni izvršilni odbori okrajnih ljudskih odborov (IO OLO); v našem primeru je bil to IO OLO Celje-okolica. Izdati ga je smel le, če je prosilec izpolnjeval z zakonom predpisane pogoje in če je bila trgovina v skladu s planom trgovske mreže, ki ga je izdelal pristojni IO OLO. Ker pa so tedaj državne trgovine in nabavno-prodajne zadruge (NAPROZE) že v celoti pokrivale potrebe, okrajni izvršilni odbori dovoljenj za ustanovitev zasebnih trgovin niso izdali nikomur. To je veljalo tudi za IO OLO Celje-okolica, kar je imelo za posledico, da so vse preostale zasebne trgovine v Škofji vasi, Šmarjeti in Arclinu leta 1948 prenehale obstajati.

Zasebne trgovine so se v Sloveniji ponovno začele ustanavljati šele po padcu komunističnega režima leta 1990 in z vnovično uveljavitvijo zasebnega gospodarskega sektorja.  V Škofji vasi npr. je bila kot franšiza trgovskega podjetja TUŠ ustanovljena manjša samopostrežna trgovina, ki pa je potem, ko je bil v Arclinu postavljen Supermarket SPAR, postala nerentabilna in so jo ukinili. Nad samopostrežbo je bila mesnica, ki so jo kmalu po ukinitvi samopostrežne trgovine prav tako ukinili.


[1] Muzej novejše zgodovine Celje, zbirka razglednic.

[2] ZAC, OLO Celje, Kartoteka zasebnih trgovin na območju OLO Celje-okolica.

[3] ZaC, KLO Škofja vas, Zapisnik seje KLO Škofja vas z dne 22. 10. 1946.

Fotogalleria

Opzioni di filtraggio

Ricerca

Tipo di contenuto

Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

Scelta della regione


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.