skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Krajevna skupnost Škofja vas

Ustava Socialistične republike Slovenije iz leta 1963 je namesto dotedanjih krajevnih odborov kot obliko krajevne samouprave uvedla krajevne skupnosti.  Na njeni podlagi je Skupščina občine Celje maja 1964 sprejela nov občinski statut, ki je predvidel, da se na območju občine Celje kot oblika lokalne samouprave ustanovijo krajevne skupnosti.[1] V skladu s tem je bila leta 1964  ustanovljena tudi Krajevna skupnost Škofja vas, ki  predstavlja samoupravno skupnost občanov naselij Škofja vas, Prekorje, Zadobrove in Šmarjete. Ustanovljena je bila s sklepom zbora občanov navedenih naselij, h kateremu je dala soglasje Skupščina občine Celje. 

Kot je določal  statut KS Škofja vas,  so se občani z njenega območja v njej organizirali zato, da bi  neposredno in posredno izvrševali komunalne, stanovanjske, gospodarske, socialne, zdravstvene, kulturne, prosvetne, vzgojne in druge dejavnosti za neposredno zadovoljevanje svojih potreb ter potreb družin in gospodinjstev, kakor tudi za razvoj naselij. Ob ustanovitvi KS Škofja vas leta 1964 je bil njen organ krajevne samouprave svet krajevne skupnosti, leta 1974 pa je njegovo vlogo prevzela skupščina krajevne skupnosti, ki je bila izvoljena na podlagi takrat uvedenega delegatskega sistema. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 in s sprejetjem nove zakonodaje, ki  ureja področje krajevne samouprave, pa je organ krajevne samouprave v KS Škofja vas znova postal svet krajevne skupnosti. 


[1] Uradni vestnik okraja Celje, št. 27/1964, Statut občine Celje.

Fotogalleria

Opzioni di filtraggio

Ricerca

Tipo di contenuto

Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

Scelta della regione


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.