skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Tovarna volnenih odej Škofja vas

Ker sta se lastnika podjetja Industrija volnenih izdelkov v Škofji vasi Drago in Deša Paljaga bala, da jima bo nova oblast podjetje zaplenila ali pa nacionalizirala, sta  ga 5. aprila 1946 z darilno pogodbo sama podarila Ljudski republiki Sloveniji. Vlada LRS je nato iz njega 24. septembra 1946 ustanovila državno podjetje republiškega pomena z imenom Tovarna volnenih odej  (TVO) Škofja vas pri Celju.[1] Predmet njegovega poslovanja je bilo izdelovanje preje, volnenih in polvolnenih tkanin, predvsem pa odej na industrijski način. Ko je bilo leta 1950 v Jugoslaviji uvedeno delavsko samoupravljanje,  so  tudi v TVO Škofja vas zaposleni delavci in uslužbenci izvolili delavski svet, ki je podjetje upravljal skupaj z upravnim odborom in direktorjem. Funkcijo direktorja je opravljal Ivan Belak iz Škofje vasi.

Tako kot pred vojno so tudi po vojni v tkalnici tkali volnene odeje, za katere so volneno prejo izdelovali v lastni predilnici. Poleg tkalnice in predilnice je podjetje imelo še lastno mizarsko in ključavničarsko delavnico, ki sta služili za izvrševanje popravil v obratih. Plani proizvodnje so bili zastavljeni zelo visoko in jih podjetje velikokrat ni zmoglo v celoti izpolniti. Za leto 1949 npr. je imelo planirano izdelavo 41.353 odej, izdelalo pa jih je le 36.542, kar pomeni, da je plan realiziralo samo 89%.[2] Sprva so izdelovali samo navadne volnene odeje, kasneje pa tudi odeje boljših kakovosti v raznih barvah in dizajnih. Ker so bile zmogljivosti tovarne majhne, povpraševanje po odejah pa veliko, količinsko niso zmogli zadovoljiti vseh kupcev. Največji kupci njihovih volnenih odej so bile bolnišnice, hoteli, domovi za otroke in razne druge ustanove.

V noči s 4. na 5. junij je Tovarno volnenih odej močno prizadela katastrofalna poplava, ko je narasla Hudinja več kot meter visoko zalila vse tovarniške prostore in poškodovala celotni strojni park in vse surovine ter izdelke.[3] Narasla voda je uničila tudi dovodni kanal, tako da za pogon strojev ni bilo več mogoče uporabljati Francisove turbine.[4] Pri sušenju izdelkov, polizdelkov in volne so priskočila na pomoč tekstilna podjetja Tovarna volnenih izdelkov Majšperk, Vigonka Maribor, Tekstilna tovarna v Novem mestu in Varteks iz Varaždina.[5]  Tako je podjetju kljub temu to leto uspelo plan proizvodnje v celoti izpolniti.  Še več: z izplačano odškodnino in dobrim poslovanjem si je kmalu opomoglo.  Za predilnico, ki je imela 760 vreten, so leta 1956 nabavili še 200 vreten,  vendar jih v naslednjih letih zaradi pomanjkanja dodatnih prostorov niso mogli montirati.[6] Ozko grlo je predstavljala barvarna za barvne odeje, zato so leta 1957 predvideli nabavo aparata za barvanje ter centrifugo za barvarno. V predpripravi tkalnice so imeli 4 previjalne stroje s skupaj 60 vreteni, v tkalnici pa 11 statev, od katerih so bile 4 izposojene od privatnika.[7] Obseg proizvodnje se je nenehno povečeval in je npr. leta 1980 znašal 204.000 kg preje in 375.231 m² gotovih izdelkov, od tega 328.965 m² odej in 28.266 m² metrskega blaga.[8]  Skupno število zaposlenih v Tovarni volnenih odej Škofja vas je v petdesetih letih znašalo od 90 do 100 delavcev in uslužbencev, v šestdesetih in sedemdesetih letih pa od 130 do 140.[9] V osemdesetih letih se je njihovo število začelo postopoma zmanjševati in je že leta 1980 padlo na 117.[10]

Tovarna volnenih odej Škofja vas je doživela enako usodo, kot so jo doživela druga tekstilna podjetja na Celjskem. Leta 1995 je bil zanjo uveden stečaj, ki je pomenil  tudi njen konec. V  njenih zgradbah danes posluje vrsta raznih manjših podjetij.  Z njeno likvidacijo so delo izgubile predvsem ženske. 


[1] ZAC, OLO Celje, Register državnih gospodarskih podjetij, Reg. I, str. 40.

[2] ZAC, Tovarna volnenih odej Škofja vas, tehnična enota  49, signatura arhivske enote 168.

[3] ZAC, Tovarna volnenih odej Škofja vas, tehnična enota 50, signatura arhivske enote 174.

[4] Prav tam.

[5] Prav tam.

[6] ZAC, Tovarna volnenih odej Škofja vas, tehnična enota 50. signatura  arhivske enote 177.

[7] Prav tam.

[8] ZAC, Tovarna volnenih odej Škofja vas, tehnična enota 52, signatura arhivske enote  205.

[9] ZAC, Tovarna volnenih odej Škofja vas, tehnične enote od 49 do 54,  signature arhivskih enot od 163 do 211. 

[10] ZAC, Tovarna volnenih odej Škofja vas, tehnična enota 54, signatura arhivske enote  211.

Fotogalleria

Opzioni di filtraggio

Ricerca

Tipo di contenuto

Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

Scelta della regione


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.