skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Obrtne delavnice

Pred drugo svetovno vojno[1]

Priimek in ime

obrtnika

Vrsta obrti Leto izdaje obrtnega lista Sedež obrti
Koželj Mihael pečarstvo 1919 Škofja vas
Dečman Rudolf čevljarstvo 1938 Škofja vas
Pukl Marija šiviljstvo 1938 Škofja vas
Jurša Martin mizarstvo 1920 Škofja vas
Okorn Viktor kovaštvo 1924 Škofja vas
Kolarič Anton kovaštvo 1938 Škofja vas
Pukl Matija kovaštvo ? Škofja vas
Cank Lenart opekarstvo 1925 Škofja vas
Vrečko Alojz kolarstvo 1929 Škofja vas
Klinc Franc žaga in mlin 1934 Škofja vas
Verk Martin pečarstvo in lončarstvo 1931 Arclin
Štante Rudolf lončarstvo 1922 Arclin
Žgajner Ivan čevljarstvo 1925 Arclin
Vovšek Terezija krojaštvo 1939 Arclin
Sentočnik Anton krojaštvo 1940 Arclin
Novak Ivan mizarstvo 1943 Arclin
Pečko Josip mizarstvo 1930 Arclin
Gaber Josip kovaštvo 1920 Arclin
Dokler Viktor kovaštvo 1940 Arclin
Novak Franc kolarstvo 1911 Arclin
Slemenšek Blaž kolarstvo 1911 Arclin
Vojsk Ivan mesarija 1918 Arclin
Filipič Franc mesarija 1914 Arclin
Vrečer Franjo mesarija 1929 Arclin
Juteršek Anton mesarija 1937 Arclin
Alojz Samec mlin 1939 Arclin
Zagožen Martin čevljarstvo 1910 Šmarjeta
Sotošek Franc mizarstvo 1939 Šmarjeta
Zupančič Anton mizarstvo ? Šmarjeta
Prislan Stanko mizarstvo 1937 Šmarjeta
Drač Rudolf čevljarstvo 1936 Šmarjeta
Drač Ljudmila šiviljstvo 1936 Šmarjeta
Flis Justina šiviljstvo 1940 Šmarjeta
Meke Ivan kolarstvo 1923 Šmarjeta
Senegačnik Ivan čevljarstvo 1929 Zadobrova
Točaj Martin krojaštvo 1908 Prekorje

Opomba: Pred drugo svetovno vojno in še po vojni je krojaško obrt imel tudi Jože Pešak iz Šmarjete, vendar je bila njegova krojaška delavnica v Gaberju. 

Po drugi svetovni vojni

Leta 1951 se na območju Krajevnega ljudskega odbora Škofja vas navajajo naslednji obrtni obrati:[2]

 • Franc Bincl, zidarstvo, Škofja vas
 • Franc Klinc, žaga in mlin, Škofja vas,
 • Frančiška Kroflič, šiviljstvo, Škofja vas,
 • Viktor Dokler, kovač in podkovni kovač, Arclin,
 • Matija Pukl, kovač, Škofja vas
 • Ivan Potočnik, kovač in podkovni kovač, Arclin,
 • Rudolf Štante, pečarstvo in lončarstvo, Arclin,
 • Anton Sentočnik, v. d. Ana, krojaštvo, Arclin,
 • Rafael Bezovšek, kolarstvo, Arclin,
 • Ivan Žgajner, čevljarstvo, Arclin,
 • Ana Samec, mlin, Arclin,
 • Štefan Semolič, izdelovanje bičevnikov, Šmarjeta,
 • Franc Sotošek, mizarstvo, Šmarjeta,
 • Rudolf Drač, čevljarstvo, Šmarjeta,
 • Ljudmila Drač, šiviljstvo, Šmarjeta,
 • Justina Flis, šiviljstvo, Šmarjeta,
 • Evgen Gleščič, mizarstvo, Zadobrova,
 • Rudolf Ravnak, kolarstvo, Zadobrova.

Iz  tega pregleda lahko vidimo, da so nekateri predvojni obrtniki s svojo obrtjo nadaljevali tudi po vojni, nekateri pa so jo do leta 1951 opustili. Leta 1954 pa se navajajo tudi nekateri novi obrtniki, in sicer:[3]

 • Štefan Samodži, krojaštvo, Škofja vas,
 • Viktor Šibanc, čevljarstvo, Škofja vas,
 • Peter Bernard, frizerstvo, Škofja vas,
 • Ivan Milec, žaganje drv, Škofja vas,
 • Franc Muha, krojaštvo, Arclin,
 • Rajko Košar, krojaštvo, Šmarjeta,
 • Ivan Jazbec, sodarstvo, Šmarjeta,
 • Vinko Fidler, čevljarstvo, Zadobrova

Leta 1959 se na območju Škofje vasi, Arclina, Šmarjete in Zadobrove omenja samo še naslednjih 13 obrtnikov:[4]

 • Štefan Samodži, krojaštvo, Škofja vas,
 • Franc Klinc, mlinarstvo, Škofja vas,
 • Ivan Krlatec, prevozništvo s konjsko vprego, Škofja vas,
 • Peter Kupec, kovaštvo, Arclin,
 • Jože Kraljič, mizarstvo, Arclin,
 • Franc Muha, krojaštvo, Arclin,
 • Ivan Žgajner, čevljarstvo, Arclin,
 • Ana Samec, mlinarstvo, Arclin.,
 • Jože Klemenčič, mizarstvo, Šmarjeta,
 • Ivan Jazbec, sodarstvo, Šmarjeta,
 • Avgust Semolič, izdelovanje bičevnikov, Šmarjeta,
 • Mirko Bincl, prevozništvo s konjsko vprego, Zadobrova,
 • Vinko Fidler, čevljarstvo, Zadobrova.

[1] OLO  Celje, Obrtni registri.

[2] ZAC, OLO Celje, tehnična enota 244, Seznam obrtnih obratov v okraju Celje-okolica.

[3] ZAC, Okrajna obrtna zbornica Celje, tehnična enota 4, arhivska enota 35, Seznam obrtnikov na območju okraja Celje.

[4] ZAC, Okrajna obrtna zbornica Celje, tehnična enota 8, arhivska enota 120, Seznam obrtnikov v okraju Celje po posameznih občinah.

Opzioni di filtraggio

Ricerca

Tipo di contenuto

Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

Scelta della regione


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.