skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Uporabljeni viri in literatura

Pri pripravi digitalne zbirke o Črnučah so bili uporabljeni naslednji viri in publikacije:

Vira: 

– pisni odgovor ravnateljice Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja iz Črnuč Vlaste Zlatke Zgonc – Ob sedemdesetletnici osnovne šole, julij 2020;
 
Publikacije: 
 
– Bela Ljubljana : zgodbe iz slovenske prestolnice. Ljubljana : Kmečki glas, 2001; 
– Črnuče – nekdaj … danes … in jutri. Črnuče-Nadgorica : Krajevna skupnost, [1974?];
– Gričnik, A.: Hvalnica Črnučam in Ljubljani : kratek zgodovinski in domišljijski sprehod od prazgodovine naprej. Ljubljana : samozal., 2015;
– Hribar, I.: Moji spomini. Ljubljana : [s. n.], 1929-1933, 1. del: od 1853. do 1910. leta, str. 13-14. (Dostopno na http://www.dlib.si.)
– Knjižnica Bežigrad : [1956/2006]. Ljubljana : Knjižnica Bežigrad, 2006. 
– Krajevni leksikon dravske banovine : krajevni repertorij z uradnimi, topografskimi, zemljepisnimi, zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in tujskoprometnimi podatki vseh krajev dravske banovine. Ljubljana : Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine, 1937. 
– Pajsar, B., Židov, N.: Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja : 20. stoletje. Občina Ljubljana Bežigrad. Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1991;
– Perne, I., Arh Kos, M.: Kulturno-zgodovinska in naravna dediščina v četrtni skupnosti Črnuče. Ljubljana : Četrtna skupnost Črnuče, MO, 2010; 
– Šušteršič, F., Ravbar, J.: Na levem bregu Save. Ljubljana :  Občinska konferenca SZDL Ljubljana-Bežigrad, 1982;
 
Izbrani članki: 
 
– Nova šola na Črnučah. V: Slovenski dom, leto 2, št. 195 (27. avg. 1937), str. 2. 
– Iz Črnuč. V: Slovenec : političen list za slovenski narod, leto 25, št. 225 (2. okt. 1897), str. 4. 
– Svoboda razpuščena. V: Slovenski narod, letn. 68, št. 157 (16. jul. 1935), str. 3. 
– Socialistična “Svoboda” razpuščena. V: Slovenec, leto 58, št. 160a (16. jul. 1935), str. 2. 
– V. P.: Nov vodovod na Črnučah. V: Zbor občanov, letn. 25, št. 9 (17. sept. 1985), str. 1. 
 

Photo gallery

Filtering options

Search

Content type

Categories
Categories
Categories
Categories

Organisation

Partner


Region selection


2008 - 2022 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.