skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Viri in literatura

 • Ivan Mohorič, Dva tisoč let železarstva na Gorenjskem, Druga knjiga, Mladinska knjiga v Ljubljani, 1970, str. 160.  
 • Janko Orožen, Tovarna emajlirane posode v Celju 1894-1945 Celjski zbornik,  1975-1976, str. 368.
 • Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, Trgovski in zadružni registri,
 • Reg. posamičnih firm II/104.
 • ZAC, Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, Trgovski in zadružni registri, Reg. družb I/172.
 • ZAC, Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, Registri firm in zadružni registri, Reg. posamičnih firm III/189 in Reg. A I/104.
 • Arhiv Republike Slovenije (ARS), AS 448, Zbornica TOI, tehnična enota 311/3, vprašalna  pola za Westnovo podjetje iz leta 1919.
 • Bojan Himmelreich, Začetki elektrifikacije mesta Celja, Celjski zbornik 1991, str. 68.
 • ARS, AS 448, TOI, tehnična enota 309/12, vprašalne pole podjetja  A. Westen d. d.
 • ZAC, Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, Trgovinski in zadružni registri, škatla 3, zbirka listin za vpis v trgovinski register, arhivska enota 37.
 • ZAC, A. Westen-EMO Celje, tehnična enota 1, Zapisnik ustanovnega občnega zbora delniške družbe A. Westen d. d. z  dne 25. 5. 1924.
 • ZAC, Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, Trgovski in zadružni registri, Reg. B II/45.
 • ARA, AS 1931, tehnična enota 395, Udbin dosje Maxa Adolfa Westna, str. 18.
 • ARS, AS 448, Zbornica TOI, tehnična enota 311/3, vprašalna pola podjetja A. Westen d. d.
 • ARS, AS 448, Zbornica TOI, tehnična enota 309/12, vprašalna pola podjetja A. Westen d. d. za leto 1939.
 • ZAC, MOC 1919–1941, tehnična enota 21, spis A 1215/26.
 • ARS, AS 448, Zbornica TOI, tehnična enota 309/12, Vprašalne pole podjetja A. Westen d. d.
 • ZAC, Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju, Trgovski in zadružni registri, Reg. A III/220.
 • ARS, AS 448, Zbornica TOI, tehnična enota 309/12, vprašalne pole za podjetje  A. Westen d. d.
 • Pregled števila zaposlenih po posameznih letih v obdobju 1894–1941 je podan v: Milko Mikola, Zgodovina celjske industrije, Zgodovinski arhiv Celje,  Celje, 2004, str. 61. 
 • ZAC, Westen-EMO Celje, Kronika Tovarne emajlirane posode, str. 28 in 29.
 • ARS, AS 1931, tehnična enota 395, Udbin osebni dosje Maxa Adolfa Westna, str. 220.
 • ARS, AS 1931, tehnična enota 395, Udbin osebni dosje Maxa Adolfa Westna
 • ZAC, Westen-Emo Celje, Kronika Tovarne emajlirane posode Celje, str. 6.
 • ZAC, Westen-EMO Celje, Kronika Tovarne emajlirane posode, str. 41.
 • ARS,  AS  448, Zbornica TOI, tehnična enota 311/3, vprašalna pola podjetja Tovarna kemičnih izdelkov v Hrastniku d. d.
 • Zgodovina Kranjske industrijske družbe je prikazana v delu Ivana Mohoriča, Dva tisoč let železarstva na Gorenjskem, Mladinska knjiga v Ljubljani, 1970.
 • ZAC, Westen-EMO Celje, Kronika Tovarne emajlirane posode.
 • Tone Kregar, Od šestih do dveh; v: Muzejska poletna delavnica Gaberje 97&98, Muzej novejše zgodovine Celje, Celje 1999, str. 37.
 • Ivan Mohorič, Dva tisoč let železarstva na Gorenjskem
 • Tone Ferenc,  Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji 1941–1945, Založba Obzorja Maribor, Maribor 1968, str. 374.
 • Rado Zakonjšek, Ilegalni tisk med NOB na Štajerskem, Kulturna skupnost Žalec, 1979, str.41.
 • Ivanka Žagar Milovanovič, Celje na pragu svobode; v: Celjski zbornik  1985, str. 32.
 • Zgodovinski arhiv Ljubljana, Vojaško sodišče Ljubljanskega vojnega področja v Ljubljani, kazenski spisi, kazenski spis I Sod 1484/45.

 

Opzioni di filtraggio

Ricerca

Tipo di contenuto

Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

Scelta della regione


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.