skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

V obdobju okupacije 1941–1945

Okupacijska občina Škofja vas

Občina Škofja vas je obstajala tudi med nemško okupacijo, le da je dobila nemško ime (Gemeinde Bischofdorf) in seveda nemško vodstvo. Novembra 1941 so od njenega območja odcepili naselja Šmarjeta (St. Margarethen), Trnovlje (Dornbüchel) in Leskovec (Leskowetz) in jih priključili občini Celje, s čimer se je število njenih prebivalcev zmanjšalo za 1245 oseb.[1] Upravno je okupacijska občina Škofja vas spadala v okvir podeželskega okrožja Celje (Landkreis Cilli), kateremu je načeloval okrožni vodja (Kreisführer) oziroma Deželni svetnik (Der Landrat) Anton Dorfmeister. Štela je 4.139 prebivalcev, od tega je bilo kar 191 tujcev (Auslȁnder). S kmetijstvom se je preživljalo 31 % njenih prebivalcev, v industriji jih je bilo zaposlenih 60 %, 4 % pa jih je bilo rokodelcev in obrtnikov, ostali pa so imeli drug status.[2] Ker se arhiv okupacijske občine Škofja vas ni ohranil, drugih podatkov o njej nimamo na razpolago. 

Nemške okupacijske oblasti so že 14. aprila 1941 njen občinski odbor razpustile, slovenskega župana pa odstavile. Ker do konca okupacije nov občinski odbor ni bil izvoljen, v obdobju 1941–1945 občinska samouprava dejansko ni obstajala. V tem obdobju je bil edini predstavnik oblasti v občini njen župan. Kot župan občine Škofja vas se v arhivskih dokumentih leta 1942 omenja Josef Erdle, leta 1943 pa  Karl Strasser.[3] Županu Karlu Strasserju sta bila za sodelavca dodeljena Rudolf Možina in Ivan Kostanjšek, ki je bil zadolžen za upravljanje občinskih financ.[4]


[1] ZAC, Okupacijska občina Celje, tehnična enota 1, signatura arhivske enote 6.

[2] Prav tam.

[3] ARS, AS 1602, Deželni svetnik Celje (Landkreis Cilli), tehnična enota 32, signaturi arhivskih enot 364 in 366.

[4] ARS, AS 1602, Deželni svetnik Celje (Landkreis Cilli), tehnična enota 32, signatura arhivske enote 366.

Szűrési lehetőségek

Keresés

Tartalom típus

Kategória
Kategória
Kategória
Kategória
Kategória

Régió választása


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.