skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Viri in literatura

VIRI

Zgodovinski arhiv Celje: Kronika šole Šmarje pri Jelšah (1873-1951).

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, Zemljiška knjiga, Zemljiško-knjižni izpis lastništva Skazove hiše v Šmarju pri Jelšah od 1862 do 1966.

Arhiv Nadškofije Maribor: Družinski listi: Franc (Jakob) Skaza 1808, Franc Skaza 1838, Franc (Franc) Skaza 1865.

Poročilo in računski sklep Posojilnice in hranilnice v Šmarji: 1922. 

Ustni vir: Milan Pugelj, potomec Franca Skaze.

ČASOPISI

Časopis za zgodovino in narodopisje: 1937.

Ljubljanski zvon: 1923, 1933.

Slovenski gospodar, 1870.

Slovenski narod: 1869, 1870, 1871, 1892.

Triglavanski listi: 1934.

LITERATURA

Berčič, B. (ur.): Tiskarstvo na Slovenskem. Ljubljana: Odbor za proslavo 100-letnice grafične organizacije na Slovenskem, 1969.

Čakš, J. (ur.): Kronika Šmarja pri Jelšah 1236-1996. Šmarje pri Jelšah: Občina, 1996.

Mikola, M.: Razvoj uprave in sodstva na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah od 18. stoletja do danes. Šmarje pri Jelšah: Knjižnica, 2009.

Sapač, I. in Lazarini, F.: Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje: Fakulteta za arhitekturo, 2015.

Vatovec, F. in Teply, B.: Stoletnica Slovenskega naroda. V Ljubljani: Društvo novinarjev Slovenije, 1968.

Vošnjak, J.: Spomini. Ljubljana: Slovenska matica, 1982.

Filtering options

Search

Content type

Categories
Categories
Categories
Categories
Categories

Region selection


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.