skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Uporabljeni viri in literatura

O šentjakobski cerkvi je bilo napisanih že ogromno strokovnih razprav in monografskih pregledov, ki osvetljujejo posamezna umetnozgodovinska vprašanja, zato se tu omejujemo le na najpomembnejše preglede.

– Cerkev sv. Jakoba v Ljubljani. Ljubljana : Župnijski urad sv. Jakoba, 1985. Študijo napisal dr. Damjan Prelovšek.
– Hrausky, A., Koželj, J., Prelovšek, D.: Plečnikova Ljubljana : vodnik po arhitekturi. Ljubljana : Dessa, 1996. 
– Jezuitski kolegij v Ljubljani : 1597-1773 : zbornik razprav. Ur. Vincenc Rajšp. Ljubljana : Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 1998.
– Kopriva, S.: Ljubljana skozi čas : ob latinskih in slovenskih napisih in zapisih. Ljubljana : Borec, 1989. 
– Mestno farna cerkev sv. Jakopa v Ljubljani. O posvečevanji l. 1886 dobrotnikom v spomin ondotna kapelana. Ljubljana, 1886. Tiskala Katoliška tiskarna. 
– Potočnik, A.: Ljubljanske cerkve. Domači prijatelj : mesečnik za zabavo in pouk, letn. 5, št. 9/10, 1931, str. 239-245. 
– Resman, B.: Šentjakobska cerkev v Ljubljani. Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 217). 
– Stele, F.: Umetnost v razvoju Ljubljane. Domači prijatelj, št. 9/10, 1931, str. 233-238. 
– Steska, V.: Ob tristoletnici šentjakobske cerkve v Ljubljani. V Ljubljani : župna cerkev sv. Jakoba, 1915. Tiskala Katoliška tiskarna. 
– Suhadolnik, J., Anžič, S.: Stari trg, Gornji trg in Levstikov trg : arhitekturni in zgodovinski oris mestnih predelov in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2003.
– Wester, J.: Marijin spomenik na sv. Jakoba trgu v Ljubljani: zgodovinska črtica ob prenovitvi spomenika l. 1938. V: Kronika slovenskih mest, letn. 5, št. 2, str. 110-114, 164-168. 
– Zadnikar, M., Stele, F.: Umetnost svetega : cerkve na Slovenskem = The Art of the Sacred : Churches in Slovenia. Koper : Ognjišče, 2011. 
 
– Spletna stran Župnije Sv. Jakob v Ljubljani: http://zupnija-lj-sv-jakob.rkc.si/

 

Photo gallery

Filtering options

Search

Content type

Categories
Categories
Categories
Categories
Categories

Region selection


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.