skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Kulturna dediščina in spomeniki na območju Škofje vasi in njene bližnje okolice

Opomba: Podatke o kulturni dediščini in spomenikih na območju Škofje vasi in njene bližnje okolice je avtorju posredoval Zavod za varstvo kulturne dediščine Območna enota Celje.

Arclin

Kapelica pri hiši št. 20. — Gre za kapelico odprtega tipa s piramidno streho, nad katero se dviga kamnit kip Marije. Njena zunanjščina predstavlja  neorenesančno arhitekturno členitev, v notranjosti je ohranjeno poslikano razpelo (Marija in Jezus). Kapelica stoji ob magistralni cesti Celje – Vojnik v bližini hiše Arclin št. 20.  Postavljena je bila v zadnji četrtini 19. stoletja.

Oljčkova hiša. — Na hiši Arclin 21, v kateri je bila pred vojno Vrečkova gostilna, je vzidana spominska plošča, posvečena sestanku, na katerem so 22. junija 1941 ustanovili odbor OF.

Prekorje

Kapelica pri hiši Prekorje 37. —  Kapelica zaprtega tipa z dvokapno streho, krito z bobrovcem. Fasado členijo vogalni pilastri, profiliran delilni in strešni venec. V notranjosti je kip Matere božje (Marije) z detetom. Postavljena je bila po prvi svetovni vojni  v zahvalo Mariji za srečno vrnitev s soške fronte.  

Runtole

Kranjčeva kapelica. — Zgrajena je bila v zadnji četrtini 19. stoletja. Je zaprtega tipa z dvokapnico z bobrovcem.  Njeno zunanjščino krasi bogata arhitekturna členitev v neogotskem stilu. V njeni notranjosti je kip Rožnovenske Matere božje. Kapelica stoji na travniku ob nekdanji vaški poti proti Škofji vasi in pripada domačiji Runtole 3. 

Kozolec.Je v sklopu domačije Runtole 2 ob jugozahodnem bregu Šmartinskega jezera. Ima dva para oken. Podporne ročice so v parih. Streha je somerna dvokapnica s čopoma. Prvotno je bila krita s slamo, sedaj pa  je krita s salonitkami.

Kozolec.  Stoji vzhodno od Šmartinskega jezera in pripada domačiji Runtole 5. Ima dva para oken, ročice so v parih. Streha je somerna dvokapnica s čopom, pokrita pa je z opečnim zareznikom. Postavljen je bil sredi 19. stoletja. 

Škofja vas

Znamenje sv. Janeza Nepomuka. —  Znamenje sv. Janeza Nepomuka, svetnika in zaščitnika vseh, ki delajo z vodo,  stoji ob cesti Celje Vojnik na desni strani mostu čez reko Hudinjo. Na to lokacijo je bil leta 2002 prenesen z vrta Štalnerjeve vile v Vojniku. Je iz peščenjaka izdelan kip z masivnim podstavkom, okrašenim z elementi rastlinske ornamentike. Izdelan je bil v drugi polovici 18. ali v prve četrtini 19. stoletja.

Nadstropni zidani valjčni mlin. — Mlin, ki je poznan kot Budlčev mlin,  izhaja iz sredine 19. stoletja, stoji na severnem obrobju Škofje vasi na desnem bregu reke Hudinje. Ohranjene so še vse mlinske naprave. V desnem delu njegove zgradbe je živela mlinarjeva družina. (Več o njem glej poglavje o mlinih).

Šmarjeta pri Celju

Villa rustica.  Na Janžekovem hribu so bili v 30. letih prejšnjega stoletja izkopani ostanki rimskodobne stavbe, najverjetneje podeželske vile, ki je obsegala 10 prostorov.  Najdbe (opeka, lončenina, štukature) so izgubljene. 

Podlunškova kapela. Postavljena je bila v 2. polovici 19. stoletja, stoji pa ob glavni cesti Celje–Škofja vas. Kapelica je zaprtega tipa z dvokapno streho, krito z opečnim zareznikom. Njeno zunanjost krasi poudarjena arhitekturna členitev. V njeni notranjosti je ohranjen lesen kip Matere božje. 

Dvorec Smrečnik (Fichtenhof). —  Od leta 1624 so bili njegovi lastniki pl. Mayerbergi s Prešnika, leta 1755 pa je postal last  pl. Podobnikov. Stavba je v jedru iz 18. stoletja, konec naslednjega stoletja pa so jo predelali v lepo vilo s stolpičem (castel Chrysis) z arkadami na dvoriščni strani, ki pa so jih v 20. stoletju zazidali.[1] S tem je bila podoba nekdanjega dvorca povsem spremenjena, zato zgradba ni uvrščena med kulturno dediščino.

Zadobrova

Villa rustica. Leta 1964 so v Zadobrovi na parcelni številki 515 k. o. Škofja vas na zemljišču, ki je v lasti družine Okorn iz Škofje vasi, naleteli na ostanke temeljev rimske podeželske hiše.


[1] Ivan Jakič, Vsi slovenski gradovi. Leksikon slovenske grajske zapuščine, Državna založba Slovenije, 1997, str. 306.

Photo gallery

Filtering options

Search

Content type

Categories
Categories
Categories
Categories

Organisation

Partner


Region selection


2008 - 2023 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.