skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Viri in literatura

 • Baš, Franjo. 1938. »Doneski k zgodovini Gornjegrajskega: Zadrečki lončarji.« Časopis za zgodovino in narodopisje XXXIII/3–4: 129–146.
 • Bausovac, Maja. 2011. Študija poznoantične lončenine iz utrjene višinske naselbine Rifnik pri Šentjurju. Neobjavljeno doktorsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo.
 • Bogataj, Janez. 1992. Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.
 • Bogataj, Janez. 2004. »Rokodelstvo.« V Slovenski etnološki leksikon, uredil Angelos Baš, 506. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Bras, Ljudmila. 1968. »Lončarstvo na Slovenskem.« V Lončarstvo na Slovenskem, uredila Ljudmila Bras, b. n. s. Ljubljana: Slovenski
  etnografski muzej.
 • Britannica. 2022. »Art.« Dostop 22. 11. 2022. https://www.britannica.com/art/visual-arts
 • Bunderla, Anja. 2022. »Umetnost.« Dostop 22. 11. 2022. https://www.lu-r.si/datoteke/uploads/UMETNOST-SPI.pdf
 • Chevalier, Jean in Alain Gheerbrant. 2006. Slovar simbolov: Miti, sanje, liki, običaji, barve, števila. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Encyclopedia of Art Education. 2022. »Applied art.« Dostop 22. 11. 2022. http://www.visual-arts-cork.com/definitions/applied-art. htm
 • Grgić, Marijan. 1979. »Sunce i mjesec.« V Leksikon ikonografije liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, uredil Anđelko Badurina, 552. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber krščanska sadašnjost, Institut za povijest umjetnosti.
 • Hirst, K. Kris. 2019. »Yuchanyan and Xianrendong Caves: Oldest Pottery in the World.« Dostop 21. 8. 2022. https://www.thoughtco. com/yuchanyan-cave-hunan-province-china-173074
 • Hočevar, Ksenja. 2020. »Dr. Janez Bogataj: Prazniki spodbujajo našo ustvarjalnost.« Dostop 4. 8. 2022. https://www.druzina.si/clanek/dr-janez-bogataj-prazniki-spodbujajo-naso-ustvarjalnost
 • Jurak, Urša. 1992. »Koliko nenavadne moči je v navadni glini: Obrtnik ali umetnik?« Delo 34 (197): 9.
 • Karlovšek, Jože. 1935. Slovenski ornament: Zgodovinski razvoj. Ljubljana: Udruženje diplomiranih tehnikov.
 • Karlovšek, Jože. 1937. Slovenski ornament: Ljudski in obrtniški izdelki. Udruženje diplomiranih tehnikov.
 • Karlovšek, Jože. 1951. »Lončarstvo na Slovenskem.« Slovenski etnograf. III-IV: 87-111.
 • Komel, Rok. 1991. Lončarski mojster Franjo Felicijan iz Vojnika. Neobjavljena seminarska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
 • Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine. 2007. »Nesnovna kulturna dediščina.« Dostop 17. 9. 2022. https://www.urad-ni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlmpid=20082
 • Koren, Jože. 1964. Kulturni dom v Trstu 5. 12. 1964. Trst: Odbor za zgraditev Kulturnega doma v Trstu.
 • Korošic, Marko. 2014. Čar prostora: O oblikovanju slovenskih arhitektov v Furlaniji Julijski Krajini. Trst: Založništvo tržaškega tiska.
 • Krajšek, Jure. 2015. Keramika rimske Celeje. Neobjavljeno doktorsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Odd-elek za arheologijo.
 • Kropej, Monika. 2004. »Perun.« V Slovenski etnološki leksikon, uredil Angelos Baš, 411. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Makarovič, Gorazd. 1981. Slovenske ljudska umetnost: Zgodovina likovne umetnosti na kmetijah. Ljubljana: Državna založba Sloveni-je.
 • Makarovič, Gorazd. 2004. »Ljudska umetnost.« V Slovenski etnološki leksikon, uredil Angelos Baš, 291. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Moškon, Milena. 1999. Keramika spodnjesavinjskih fabrik – Keramik aus Fabriken des Unteren Savinjatals. Celje: Pokrajinski muzej Celje.
 • Orožen, Ignacij. 1876. Das Benediktiner-Stift Oberburg. Marburg: Selbstverlag.
 • Prelovšek, Damjan. 2017. Jože Plečnik: Arhitektura večnosti: Teme, metamorfoze, ideje. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Pušnik, Tanja et al. 1993. Kulturno življenje Vojnika nekoč in danes. Neobjavljena raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola Vojnik.
 • Rogelj Škafar, Bojana. 2021. Ljudska umetnost med domom in svetom: Zbirki slovenske ljudske umetnosti SEM in ljudske umetnosti državljanov NSK skupine IRWIN. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.
 • Roux, Valentine in Pierre Miroschedji. 2009. »Revisiting the History of the Potter’s Wheel in the Southern Levant.« Levant 41/ 2: 155–173.
  SSKJ 2008
 • Vandiver, Pamela B., Olga Soffer, Bohuslav Klima in Jiři Svoboda. 1989. »The Origins of Ceramic Technology at Dolni Věstonice, Czechoslovakia.« Science. 246/4933: 1002–1008.

Možnost filtriranja

Iskanje

Tip vsebine

Kategorije
Kategorije
Kategorije
Kategorije
Kategorije

Izbira pokrajine


2008 - 2024 © Portal KAMRA, Izdelava: TrueCAD d.o.o.