skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Viri in literatura

Jakič, I.,  Vsi slovenski gradovi, DZS, Ljubljana, 1999, str. 301-302

Koropec, J., Ob urbarju gospoščine Slivnica pri Mariboru iz leta 1608, Zgodovinski časopis, letn. 19-20, Ljubljana 1965/1966, str. 235-241. Dostopno tudi na: http://www.zgodovinskicasopis.si/_pdf/Digital-archive/ZC_1965-1966.pdf

Grahornik, M., Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja : magistrsko delo, Maribor, 2015, str. 49-53. Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47714

Stopar, I., Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. 1. knjiga, Območje Maribora in Ptuja, Partizanska knjiga, Ljubljana, 1990, str. 124-128

Mladinska delovna brigada začenja z delom, Vestnik, 22. 9. 1945, str. 7

Skrb za osirotele otroke pozimi, Vestnik, 13. 10. 1945, str. 2

Tekmovalni polet mariborskih žen, Vestnik, 8. 3. 1946, str. 3

Žene slovenjebistriškega okraja tekmujejo v oddaji mleka, Vestnik, 15. 3. 1946, str. 4

Tudi pionirji so pomagali pri izpolnitvi gozdnega plana, Vestnik, 8. 7. 1949, str. 3

Kaube, A., 200 let šolstva v Slivnici, OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica, 2014, str. 26-27

Vabilo (sklic 15. razširjene seje sveta za socialno varstvo OLO Maribor), Večer, 25. 10. 1961, str. 7

Niedorfer, S., Deset let brisanja pečatov, Večer, 24. 3. 1972, str. 9

Pozabljeni vzgojni zavodi, Večer, 30. 3. 1966, str. 3

Atrijska gradnja, Večer, 14. 7. 1989, str. 7

Pod streho sredi poletja, Večer, 2. 12. 1989, str. 3

Selitev v ponedeljek, Večer, 10. 11. 1990, str. 8

Verovnik, S., Različni načrti, različni interesi, Večer, 11. 2. 2004, str. 16

Vogel, M., Dvorec Slivnica: šolski primer slabega gospodarja, Delo, 20. 12. 2013. Dostopno tudi na: http://www.delo.si/kultura/dediscina/dvorec-slivnica-solski-primer-slabega-gospodarja.html

Sagaj, M., Čakajoč na odrešitelja, Večer, 4. 8. 2015, str. 19

Sapač, I., Apel Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Umetnostna kronika, št. 46 (2015), str. 39-46

Lubej, M., Dvorec Slivnica tudi uradno v rokah Rusa, Večer, 5. 8. 2016, str. 17. Dostopno tudi na: http://www.vecer.com/dvorec-slivnica-tudi-uradno-v-rokah-rusa-6246648

Kemperl, M., Fuchsov načrt za dvorec Slivnica pri Mariboru, Kronika, letn. 55 (2007), št. 1, str. 13-16. Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8CZQ2MKL

Črnko, T., Predlog prenove dvorca Slivnica : projektna naloga univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje, Maribor, 2015. Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=53909

Filtering options

Search

Content type

Categories
Categories
Categories
Categories
Categories

Region selection


2008 - 2023 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.