skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Viri in literatura

Viri:

Muzej novejše zgodovine Celje:

 • MnZC Delavska izobraževalna in kulturna društva, F 105
 • Zgodovinski arhiv Celje:
 • SI_ZAC/1524 KPD Svoboda Celje, AŠ 1–31
 • SI_ZAC/0964 Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev Celje, AŠ 1–7

Časopisni viri:

 • Delavska politika, 1935
 • Ljudska pravica, 1935
 • Naprej: glasilo JSDS, 1919–1921
 • Nova doba, 1919–1940
 • Savinjski vestnik, 1954
 • Svoboda, 1919–1920 in 1929–1936
 • Vzajemna Svoboda, 1937–1940

Spletni viri:

Literatura:

 • 40-letnica zleta Svobod (ur. Janko Liška). Ljubljana: Delavska enotnost, 1975.
 • Cankar, Ivan. Dela VI (ur. France Bernik, Dušan Moravec, Tone Pavček). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986.
 • Čepič, Tatjana. Zlet »Svobod« v Celju in njegov odmev v časopisju. Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino, št. 29, 1981.
 • Čepič, Tatjana. Zlet »Svobode« v Celju. Ljubljana: Komunist, ZVNKD, 1985.
 • Dolenc, Ervin. Svoboda. Enciklopedija Slovenije, zv. 12. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998.
 • Dolenc, Ervin. Vzajemnost. Enciklopedija Slovenije, zv. 14. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000.
 • DPD Svoboda Celje: 60 let delovanja: 1919–1979 (ur. Feliks Smola in Rafko Gregorc), Celje: DPD Svoboda Celje, 1979.
 • Gabrič, Aleš. Oblikovanje Celja kot regijskega in kulturnega središča. Odsevi preteklosti 5 (ur. Marija Počivavšek). Celje: Muzej novejše zgodovine Celje,
  2006.
 • Gabrič, Aleš. Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945–1952. Borec, št. 7-8-9, 1991.
 • Gabrič, Aleš. Socialistična kulturna revolucija: Slovenska kulturna politika 1953–1962. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995.
 • Gabrič, Aleš. Svoboda. Enciklopedija Slovenije, zv. 12. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998.
 • Grobelnik, Ivan. Zlet Svobod v Celju pred petdesetimi leti. Celjski zbornik. Celje, 1985.
 • Mag. Vid Marcen – osebnost mojega kraja. Raziskovalna naloga (avtorice Neža Arnol, Alisa Kiker, Iza Kragl, vse OŠ Frana Kranjca Celje). Celje: Mestna občina Celje / Mladi za Celje, 2012.
 • Moški pevski zbor DPD »Svoboda« Celje: 60 let (1919–1979). Celje, 1979.
 • Orožen, Božena. Razgledi po celjskem kulturnem dogajanju v desetletju po 1. svetovni vojni. Odsevi preteklosti 3 (ur. Marija Počivavšek). Celje: Muzej novejše zgodovine Celje, 2001.
 • Orožen, Janko. Oris sodobne zgodovine Celja in okolice 1941–1979, Celje: Kulturna skupnost občine in Turistično društvo Celje, 1980.
 • Orožen, Janko. Zgodovina Celja in okolice, II. del. Celje: Kulturna skupnost Celje, 1974.
 • Perovšek, Jurij. Celje in politične razmere v jugoslovanski državi v letih 1918–1941. Odsevi preteklosti 3 (ur. Marija Počivavšek). Celje: Muzej novejše zgodovine Celje, 2001.
 • Zajc Cizelj, Ivanka. Celjska društva in njihov prispevek k splošni izobrazbi v letih 1919–1941. Odsevi preteklosti 3 (ur. Marija Počivavšek). Celje: Muzej novejše zgodovine Celje, 2001.
 • Zajc Cizelj, Ivanka. Društveno življenje v Celju do leta 1918. Odsevi preteklosti 2 (ur. Marija Počivavšek). Celje: Muzej novejše zgodovine Celje, 1998.

Filtering options

Search

Content type

Categories
Categories
Categories
Categories
Categories

Region selection


2008 - 2023 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.