skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Uporabljeni viri in literatura o Josipu Jurčiču

Za digitalno zbirko so bili uporabljeni naslednji viri in literatura:

– Barbarič, Š. (1986): Josip Jurčič. Ljubljana : Partizanska knjiga (Zbirka Znameniti Slovenci).
– Breznik, A. (1933): O časnikarski slovenščini. 4. Jurčič. V: Dom in svet : zabavi in pouku, letn. 46, št. 5, str. 255-263.
– Dolgan, M., Fridl, J., Volk, M. (2014): Literarni atlas Ljubljane : zgode in nezgode 94 slovenskih književnikov v Ljubljani. Ljubljana : ZRC.
– Gerbič, F. (1911): Moji spomini na Jos. Jurčiča. V: Slovan, letn. 9, št. 11, str. 307-309.
– Grafenauer, I.: Jurčič, Josip. V. Slovenska biografija (spletni vir).
– Hribar, I. (1928): Moji spomini. 1. del: od 1853. do 1910. leta.
– Jurčič, J.: Zbrano delo. V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1946-1984.
– Kmecl, M. (2009): Josip Jurčič : pripovednik in dramatik. Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
– Kocijan, G. (1981): Josip Jurčič. Ljubljana : Mladinska knjiga. (Zbirka Obrazi).
– Koder, A. (1911): Josip Jurčič : ob tridesetletnici njegove smrti. V: Slovan, letn. 9, št. 10, str. 291-295.
– Levec, F. (1888): Spomini o Josipu Jurčiči. V: Ljubljanski zvon, letn. 8, št. 7, str. 418-429.
– Pahor, J. (1951): Pot desetega brata : Jurčičevo življenje : roman. Ljubljana : Državna založba Slovenije.
– Prijatelj, I. (1926): Ustanovitev “Ljubljanskega zvona” in celovškega Kresa. V Ljubljani : Znanstveno društvo za humanistične vede, str. 175-253.
– Prijatelj, I. (1927): Klasje z domačega polja : zbirka najboljih del slovenskih pisateljev z dodanimi kritičnimi uvodi, življenjepisnimi črticami in kamnotiskarskimi podobami : nabrala in izdala Jož. Jurčič in Jož. Stritar. V Ljubljani : 1866, založila Otona Wagner-ja prodajavnica knjigarskih, umetnijskih in muzikalnih reči. Separat članka iz P. o. iz.: Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino, VI. letnik, 1.-4. snopič.
– Prijatelj, I. (1930): Leto 1868. v slovenski literaturi. V: Razprave. V Ljubljani : Znanstveno društvo za humanistične vede, zv. 5/6, str. 376-502.
– Prijatelj, I. (1962): Književnost mladoslovencev. V Ljubljani : Mladinska knjiga (Zbirka Kondor).
– Šuklje, F. (1933): Sodobniki, mali in veliki. [Ljubljana] : Satura.
– Vatovec, F., Teply, B. (1968): Stoletnica Slovenskega naroda. Maribor : Društvo novinarjev Slovenije.
– Vatovec, F. (1971): Prva poklicna slovenska časnikarja – sinova Dolenjske : ob 90-letnici smrti J. Jurčiča in 100-letnici smrti A. Tomšiča. V: Zbornik občine Grosuplje : gospodarska, kulturna in zgodovinska kronika (III), str. 89-98.
– Vošnjak, J. (1911): Še nekaj spominov na J. Jurčiča. V: Slovan, leto 9, št. 11, str. 309-313.

Read more

Photo gallery

Filtering options

Search

Content type

Categories
Categories
Categories
Categories
Categories

Region selection


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.