skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

70 let organiziranega planinstva v Rimskih Toplicah

Kopitnik skalni samotar, vremenu gospodar,
ob dežju, megli in ko se stemni,
obraz tvoj se ne spremeni.
V senci in pripeki sta negibni tvoji veki.
Franček Knez

Planinstvo je bilo v Rimskih Toplicah prisotno že pred II. svetovno vojno, le da so bili planinci člani podružnic, ki so bile sestavni del Slovenskega planinskega društva (SPD) in so zajemale zelo velik teritorij. Po vojni so nastala manjša planinska društva (PD), ki so se povezala v enotno Planinsko zvezo Slovenije (PZS).
Planinci Rimskih Toplic so bili člani različnih društev – iz Laškega, Hrastnika, Radeč – največ jih je bilo vključenih v PD Laško.

Leta 1953 je bilo v kraju že toliko planincev, da so začeli razmišljati o samostojnem društvu. PD Laško je bilo naklonjeno tej pobudi in so z navodili pomagali pri ustanavljanju. V maju 1953 je bil izvoljen pripravljalni odbor v sestavi: Škornik Mihael, Sluga Magda, Škornik Dani, Privšek Rezika in Verdev Štefka. V mesecu juliju so ugotovili, da imajo že 60 članov, kar je bil pogoj za ustanovitev PD.
11.
avgusta 1953 je bil v prostorih Nove pošte v Rimskih Toplicah ustanovni zbor PD Rimske Toplice, kjer so izvolili UO, in sicer so ga sestavljali: Lev Tičar, Alojz Kozelj, Magda Sluga, Dani Škornik, Rezi Privšek, Anton Hohkraut, Erik Polanc, Drago Grimšič, Anica Brecelj, Rafko Ajdnik in Alojz Vivod. V nadzornem odboru (NO) so bili: Mihael Škornik, dr. Jože Dolanc in Polde Pavčnik. Prvi predsednik PD Rimske Toplice je bil Lev Tičar. Na ustanovni zbor je bil vabljen tudi najstarejši planinec Rimskih Toplic, tov. Peter Kranjc.

Že na tem zboru so začrtali nekaj prednostnih nalog: čuvanje flore, markiranje poti Kopitnik–Stražnik–Kozje, zbiranje naročnikov Planinskega vestnika, pridobitev novih članov in ustanovitev planinske postojanke na Kopitniku.
Sprejet je bil Pravilnik PD Rimske Toplice in višina članarine: cicibani do 6 let 25 din, pionirji do 14 let 50 din, mladinci do 18 let 100 din in člani nad 18 let 50 din. Vpisnina za vse člane je znašala 50 din.
Med prednostne naloge so ustanovitelji zapisali, da želijo imeti planinsko postojanko in v njej sedež PD Rimske Toplice. Člani so se obvezali, da bodo poiskali donatorje v različnih podjetjih, npr. Železarni Štore, Volni Laško, Cementarni Zidani Most itd. S tem bodo lahko Trbežnikovo domačijo na Kopitniku, za katero so 1954 z Občinskim ljudskim odborom Hrastnik podpisali pogodbo o hasnovanju (najemu) za 20 let, obnovili in zgradili planinski dom.

Z zavzetostjo, s požrtvovalnostjo in z mnogimi prostovoljnimi delovnimi akcijami je začetnikom uspelo na noge postaviti samostojno, uspešno in še danes delujoče PD Rimske Toplice.

Zbrala in zapisala Milena Suhodolčan
Viri:
Arhiv PD Rimske Toplice
Odmevi z naših planin in gora, 1967
Odmevi z naših gora, 2003, 2013
Fotografija je last Milke Požun.

Photo

Filtering options

Search

Content type

Categories
Categories
Categories
Categories
Categories

Region selection


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.