skok na glavno vebino izjava o dostopnosti
Zemljevid  

Spet novo (staro) ime

V letu 1954 je domače prizorišče zaz­namovala vrsta pomembnih dogod­kov. Januarja je bila premiera sloven­skega filma Vesna, aprila so spojili prej ločena okraja Celje-mesto in Celje-okolica, junija so Celje zalili valovi Savinje, oktobra pa je bila dokončno zapeča­tena usoda Trsta. O teh pomembnih dogodkih je poročal tudi Savinjski vestnik. Napravil je velik korak na­prej.

Preberi več
Zaradi pestrejše vsebine in po­večanega obsega (s prejšnjih 4 do 6 strani je zrasel na 8) se je hitro zviševalo tudi število naročnikov. V tem letu je Sa­vinjski vestnik, podobno kot v prete­klih letih, beležil predvsem politič­no, gospodarsko in kulturno proble­matiko Celja in njegove širše okoli­ce, ki je obsegala skoraj celotno področ­je od avstrijske do hrvaške meje ter od Pohorja do Save. Optimizem v uredništvu Savinjskega vestnika je krepilo tudi ugodno finančno stanje; celjski list sta namreč v obli­ki primernih subvencij »nagra­jevala« Okrajni ljudski odbor in Ljudski odbor mestne občine Celje, del sredstev pa so poleg naročnine prinesli še oglasi.
Zadovoljni niso bili le z imenom ča­snika, zato so se odločili Savinjske­mu vestniku ponovno spremeniti ime. Anketa ni dala zadovolji­vega odgovora, zato so se v uredništvu dogovorili, da časniku ponov­no vrnejo staro ime Celjski tednik in argumentirali: »Ta naslov je med ljudmi še vedno priljubljen ter ga še danes mnogi tako imenujejo. S tem bomo zadovoljili celjske naroč­nike in bralce, na katere odpade sko­raj polovica naklade lista.« Želeli pa so zavreči tudi očitke tistih, ki so go­vorili, »da je to list samo za Savinj­sko dolino«.
Savinjski vestnik oziroma Celjski tednik je leta 1955 začel povečevati naklado kljub dejstvu, da je bi­lo uredništvo maloštevilno. Poleg urednika je nekaj časa delal le en novinar, v letu 1954 sta bila že dva, kajti Juretu Krašovcu, ki je bil pri časniku že od leta 1948, se je pridružila še Vera Stermecki. Po­časi se je širila tudi dopisniška mre­ža in zapolnjevala vrzel zaradi po­manjkanja kadrov. Poleg starih, že omenjenih dopisovalcev, so se vse pogosteje pojavljala nova imena (po abecedi): Karel Bervar, Drago Hri­bar, Lidija Grilec, Ivan Seničar, Lojze Zupanc in Ernest Tiran.
Omeniti pa velja še nekaj zanimivo­sti. S prvo številko leta 1955 so v Celjskem tedniku pričeli objavljati zelo priljubljeno in brano slikanico »Celjski grofje«, za katero je tekst pripravil Jure Krašovec, ilustracije pa dolgoletni sodelavec Celjskega ted­nika Tonček Skok. Nič manj odmev­ne niso bile »Celjske bodice«, v ka­terih so žigosali "politične in eko­nomske deviacije" takratnih oblast­nikov.

Fotogalerija

Informacije

Kategorije

družba

Avtor besedila

Janko Germadnik

Ključne besede

ČASNIKI, ČASOPISI

Datum objave

22.11.2010 13:10

Zadnja sprememba

21.02.2018 07:46

Možnost filtriranja

Iskanje

Tip vsebine

KATEGORIJE
KATEGORIJE
KATEGORIJE
KATEGORIJE

Organizacija

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam