skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Viri in literatura

2. pohod po Poti miru in odprtje obeležja Slovenija 1991. Briški časnik, 2016, Poletje, str. 40-41.

Aleja zaslužnih mož. Kamra. https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/aleja-zasluznih-moz-v-novi-gorici.html Dostop 10. 6. 2021.

A. S. : Braniteljem. Primorske novice, 9. 9. 2006, str. 4

Bačar, Stanislav (ur.), 2009: Njim vsem pripada slava: osamosvojitveno dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin: zbornik 1991. Nova Gorica: Goriški muzej.

Borović, Ivana: Javni spomeniki in skulpture v Murski Soboti med letoma 1919 in 2019. Murska Sobota: [Borović, D.] https://core.ac.uk/download/pdf/334478361.pdf Dostop 10. 06. 2021.

Čopič Špelca, 2000: Javni spomeniki v slovenskem kiparstvu prve polovice 20. stoletja. Ljubljana: Moderna galerija.

Deklaracija ob neodvisnosti. Uradni list. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1991-01-0007/deklaracija-ob-neodvisnosti  Dostop 10. 06. 2021.

Fran. Geslo kozmogram. https://fran.si/iskanje?View=1&Query=kozmogram  Dostop 14. 6. 2021.

Društvo GEOSS. http://geoss.eu/ Dostop 10. 06. 2021.

Gabrič, Aleš … [et al.], 2008: Osamosvojitev Slovenije: priročnik za učitelje osnovnih in srednjih šol. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Jug: Predali devet praporov. Veteran, 2009, april, št. 38-39, str. 39-40

Kocmur, Helena 2018: Dobro čuvana skrivnost. Delo https://www.delo.si/nedelo/dobro-cuvana-skrivnost/  Dostop 10. 06. 2021.

Komel, Mirjam: Krajevni praznik Kromberk – Loke 2011. Stran: glasilo Kromberka in Lok, 2011, letnik V., št. 10, str. 1-2.

Kuzmin, Diego: La battaglia della Casa rossa il 28 giunio dell 1991, vent’ anni fa … Isonzo Soča. 2011, št. 91, str. 18-21.

Marković, Zvezdan: 25. obletnica vaje Premik-91. SV Slovenska vojska. 2016, št.3,  str. 42. Dostopno na spletu. http://mo.arhiv-spletisc.gov.si/si/medijsko_sredisce/revija_sv/revija_sv_2016_in_2017/index.html  Dostop: 21. 6. 2021

MM: Solkancem za samostojnost. Solkanski časopis, 2009, št. 62, str. 1.

Napisi na spomenikih in obeležjih. Dostop od decembra 2020 do junija 2021.

Novice. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brda. www.brda.zvvs.si/novice  Dostop 4. 5. 2021.

NR: Ob 40-letnici šole spomenik osamosvojitvi. Primorske novice, 2. 10. 2020, str. 7.

NR: V spomin vsem braniteljem. Primorske novice, 29. 12. 2008, str. 7.

Odkritje spomenika osamosvojitve Slovenije. Spletna stran Občine Kanal. https://www.obcina-kanal.si/fotogalerija/2010062309110579/Odkritje%20spomenika%20osamosvojitve%20Slovenije,%2022.%206.%202010/ Dostop 21. 6. 2021

Odkritje spomenika osamosvojitve Slovenije. Spletna stran TIC Kanal. https://www.tic-kanal.si/koledar/2010-06-22/2010061111351118/Odkritje-spomenika-osamosvojitve-Slovenije./  Dostop 21. 6. 2021

Odkritje spominskega obeležja. Društvo Sever Severne Primorske. https://www.drustvo-sever-severnaprimorska.si/sl/news/odkritje-spominskega-obelezja.html  Dostop 10. 6. 2021.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brda. www.brda.zvvs.si Dostop 4. 5. 2021.

Prireditve ob občinskem prazniku. Jesenski glasovi 2016: glasilo obline Miren-Kostanjevica, 2016, Jesen, str. zadnja. https://issuu.com/glasilo/docs/glasilo_mk_jesen_2016 Dostop 14. 6. 2021.

Prunk, Janko, 1996: Osamosvojitev Slovenije: s kratkim orisom slovenske zgodovine. Ljubljana: Grad.

S. K.: Enotni v boju in razvoju. Primorske novice,  3. 7. 2006, str. 20.

Sardoč, Ambrož. Poklon začetkom SV. Primorske novice, 2006, št. 70, str. 3.

Slovesnost v Novi vasi na Krasu. Društvo Sever Severne Primorske.  https://www.drustvo-sever-severnaprimorska.si/sl/news//slovesnot-v-novi-vasi-na-krasu.html# Dostop 14. 6. 2021.

Spomeniki. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Veteran Nova Gorica. http://www.novagorica.zvvs.si/spomeniki/  Dostop: 28. 12. 2020, 30. 3. 2021, 6. 5. in 7. 5. 2021.

Spominska obeležja. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brda http://www.brda.zvvs.si/spominska-obelezja/  Dostop 4. 5. 2021.

Spremljevalna prireditev ob 40-letnici nove šole in vrtca. Osnovan šola Šempas. https://www.ossempas.si/spremljevalna-prireditev-ob-40-letnici-nove-sole-in-vrtca/ Dostop 14. 6. 2021.

Stele France 1967: Likovni spomeniki v Sloveniji. Sinteza, II/7, Ljubljana 1967, str. 8-15.

Strlič, Nataša, in Stepančič, Damijan, 2020: Osamosvojitev. Dob: Miš.

Temeljna ustavna listina o samostojnosti. Uradni list. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=19911&stevilka=4  Dostop 10. 6 2021.

Tischer Gregorič, Katarina: Premik 91. Občinski list : uradno glasilo občine Renče-Vogrsko. 20. 4. 2016, str. 17.

Torkar, Blaž, 2011: 6. PŠTO Severnoprimorske pokrajine v vojni za Slovenijo. Veteran 16/46. 30-33.

Vojni leksikon, 1981. Beograd: Vojnoizvidavački zavod. Geslo tetraeder, str. 980.

Opzioni di filtraggio

Ricerca

Tipo di contenuto

Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

Scelta della regione


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.