skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Kettejev dinar za Kettejev dom, 1967

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so bili prostori Kettejevega doma v premski šolski stavbi v izredno slabem stanju. Zaradi vse manjšega števila učencev se je šoli obetalo zaprtje, zato občina v obnovitev šole in prostorov ni vlagala nič. Ni čudno, da se je stanje z vsakim dnem le še slabšalo. Stari šolski prostori so postali drvarnica in kokošnjak …

Pobuda učiteljev osnovne šole, ki je nosila pesnikovo ime, da se uredi v  starih prostorih šole pesnikove spominske prostore, je bila lepo sprejeta. Samoiniciativno so oblikovali poseben odbor, ki ga je občinski svet potrdil, še razširil in je kasneje vodil skrb za obnovitev spominskih prostorov vse do zaključka del. Odbor sta vodila ravnatelj Franc Munih kot tajnik in Vojko Čeligoj kot predsednik.

Skrb za ureditev Kettejevih spominskih prostorov, opreme ter postavitev pesnikovega doprsnega kipa pred šolo je bila gotovo osnovna naloga tega odbora, ki jo je v naslednjih letih odlično opravil.

Prva sredstva za naštete naloge je odbor pridobil s tiskom in unovčitvijo »Kettejevega dinarja« med učenci. Tako so bila zbrana prva denarna sredstva. Učenci v razredih so prav tekmovali kdo bo bolj priden pri unovčevanju Kettejevih dinarjev. Pri tovrstnem zbiranju sredstev so se odzvali tudi učenci osnovnih šol, ki nosijo pesnikovo ime v Novem mestu, Trstu in Ljubljani.

 

»Kettejev dinar« je oblikoval domači slikar Jože Šajn, ob Jakčevem liku pesnika je prepoznavna silhueta vasi Prem s cerkvijo sv. Helene in premskim gradom. Leto pred tem je jugoslovanski dinar doživel inflacijo. Novi dinar je pomenil 100 starih dinarjev. Potrudili so se tudi šolarji na podružničnih šolah in zbrali na šoli Prem 19.200 din, v Vrbovem 9.700 din, na D. Zemonu 7.300 din in Ostrožnem Brdu 4.800 din. Osrednja šola v Bistrici je zbrala 307.000 din. Dragocen je bil prispevek sosednjih osnovnih in ostalih šol na Primorskem celo v višini več kot milijon N din. Zamisel o Kettejevih spominskih prostorih je podprla tudi matična knjižnica, Zveza kulturnih organizacij I.B. in sklad SRS za kulturo 2,850.000 din. Skupaj skoraj 4 milijone N din. Kasneje je dodala svoj prispevek še občina, tudi osnovne šole s postojnskega, Sežane … Dela so se lahko pričela. (vč/451) 

 

Photo

Filtering options

Search

Content type

Categories
Categories
Categories
Categories
Categories

Region selection


2008 - 2024 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.