skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Uporabljeni viri in literatura

Za sestavo digitalne zbirke so bili uporabljeni naslednji viri in literatura: 

– Kopriva, S.: Ljubljana skozi čas : ob latinskih in slovenskih napisih in zapisih. Ljubljana : Borec, 1989. 
– Denkschrift űber die Thätigkeit der Krainischen Baugesellschaft während des ersten Viertel-Jahrhundertes ihres Bestandes 1873-1898. Laibach, 1898. Im Selbstverlage der Krainischen Baugesellschaft. 
– Pirkovič, J., Mihelič, B.: Secesijska arhitektura v Sloveniji. Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, 1997. 
– Rovšnik, B.: Stilni razvoj ornamenta na fasadah v Sloveniji od 1895 do konca prve svetovne vojne. V: Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta, letn. 16, št. 16, 1980, str. 25-52. 
– Suhadolnik, J.: Kongresni trg z okolico do Prešernovega trga : arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljublljana. Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2009. 
– Šumi, N.: Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani. Ljubljana : Mestni muzej, 1954.
– Valenčič, V.: Ljubljansko stavbeništvo od srede 19. do začetka 20. stoletja. V: Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino, letn. 18, št. 3, 1970, str. 135-146. 
– Valenčič, V.: Zgodovina ljubljanskih uličnih imen. Ljubljana : Partizanska knjiga, 1989. 
– Zupan, G. et al.: Josip Gorup in stavbarstvo v Ljubljani. V: Kronika, 2010, letn. 58, št. 1, str. 201-214. 
– Zupančič, B.: Usode ljubljanskih stavb in ljudi. Ljubljana : KUD Polis, 2005-2008.
– Damjan, E.: Litijsko šolstvo skozi čas. Litija : Osnovna šola, 2000. Povezava: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-G3VUX391. 
 
 
Olvasás tovább

Fotó galéria

Szűrési lehetőségek

Keresés

Tartalom típus

Kategória
Kategória
Kategória
Kategória

Szervezet

Partner


Régió választása


2008 - 2023 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.