skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Viri in literatura

VIRI:

 • Pokrajinski arhiv Maribor:
  PAM, Fond Zavod za urbanizem Maribor
  PAM, Uprava za gradnje in regulacijo Maribora 1840−1963
 • (Foto)dokumentacija zanamcev Ljuba Humka

Ustni viri:

 • Petra Šnajder (Humek)
 • dr. Eva Sapač, konservatorska svetnica, ZVKDS OE Maribor
 • asist. dr. Vanja Skalicky Klemenčič, univ. dipl. inž. arh., UM FGPA

LITERATURA:

 • Ljubo Humek, Urbanistična problematika in regulacijske osnove mesta Maribor, Nova obzorja, 1950/3, str. 199−209, 281−288.
 • Ljubo Humek, Po Švici, Švedski in Finski, Arhitekt, 1952/6, str. 36−38.
 • Ljubo Humek, Regulacijske zasnove Maribora, Arhitekt, 1954/15, str. 6−8.
 • Branko Kocmut, Adaptacije, opreme in ureditve v povojnem Mariboru, Arhitekt, 1954/15, str. 12−17.
 • Branko Kocmut in Marko Šlajmer, Od dirigirane do organizirane gradnje stanovanj, Arhitekt, 1954/15, str. 17−21.
 • Mariborski urbanisti, Izvajanje regulacijskih zamisli v povojnem Mariboru, Arhitekt, 1960/2, str. 24−28.
 • Jelka Pirkovič Kocbek, Izgradnja sodobnega Maribora, mariborska arhitektura in urbanizem med leti 1918 in 1976, Ljubljana, 1982.
 • Eva Sapač, Urbani razvoj Maribora v 20. stoletju, umetnostnozgodovinsko in spomeniškovarstveno vrednotenje urbanistično oblikovalskih kvalitet mesta, doktorska disertacija, Ljubljana, 2010.
 • Vanja Skalicky Klemenčič, Sodobna skandinavska načela in kriteriji za urbanistično načrtovanje bivanjsko visokokakovostnih stanovanjskih okolij, doktorska disertacija, Ljubljana, 2017.
 • Gregor Škratek, Blokovne stanovanjske soseske v Mariboru, morfološki, funkcijski in socialno-geografski oris, doktorska disertacija, Maribor, 2018.

Szűrési lehetőségek

Keresés

Tartalom típus

Kategória
Kategória
Kategória
Kategória
Kategória

Régió választása


2008 - 2023 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.