skok na glavno vebino izjava o dostopnosti
Mappa  

Viri in literatura

Viri in literatura, uporabljena za razstavo:

Per saperne di più

Baza slovenskega filma: <https://bsf.si/sl/>. (Dostop 3. 7. 2020).

Bevk, France, 1921: Pesmi. Gorica: France Bevk.

Bevk, France, 1923: Rablji. Gorica: Narodna knjigarna.

Bevk, France, 1938/39: Moj prvi učitelj. Naš rod, 10/8. 289–290. Digitalna knjižnica Slovenije: <https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-X5BQ9CYW/79910674-8b8a-46cb-9d6a-0bddd8346dd9/PDF>. (Dostop 17. 6. 2020).

Bevk, France, 1949: Ob II. obletnici priključitve slovenske Primorske k FRLJ. Mladina 8/38 (17. 9. 1949). 3.

Bevk, France, 1949: Otroška leta. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bevk, France, 1952: Začudene oči. Koper: Lipa.

Bevk, France, 1953: Pot v svobodo. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod.

Bevk, France, 1958: Mrak za rešetkami: spomini. Koper: Lipa.

Bevk, France, 1959: O nastanku "Kaplana Martina Čedermaca". Jezik in slovstvo. 8. 232–233.

Bevk, France, 1961: Moja pisateljska pot. Jezik in slovstvo 7/1. 1–5.

Bevk, France, 1965: Kaplan Martin Čedermac. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bevk, France, 1965: Pot v svobodo. Koper: Lipa.

Bevk, France, 1967: Pisatelj in mladina: spomini in razmišljanja. Knjižna polica 1/9 (20. 5. 1967). 7.

Bevk, France, 1967: Pisatelj in občinstvo: spomini in razmišljanja. Knjižna polica 1/8 (20. 4. 1967). 11.

Bevk, France, 1969: Kdo je starejši: mongolska pripovedka. Galeb 16/1. 4.

Bevk, France, 1969: Moja mladost. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bevk, France, 1970: Bevkovo posvetilo japonskim otrokom. Srečanja 5/25–26. 20.

Bevk, France, 1970: Pot v neznano. Ljubljana: Slovenska matica.

Bevk, France, 1974: Pastirci pri kresu in plesu. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bevk, France, 1990: Kaplan Martin Čedermac. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bevk, France, 1995: Pravljica je umrla. Zlata voda. Ljubljana: Karantanija, Slovenska knjiga. 5–7.

Bevk, France, 2018: Umirajoči bog Triglav. Ljubljana: Društvo slovenski staroverci.

Bevk, France in Gerlanc, Bogomil (ur.), 1972: Bevkova knjiga. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bohanec, Franček, 1973: Franceta Bevka Ljudje pod Osojnikom. Bevk, France: Ljudje po Osojnikom. Ljubljana: Partizanska knjiga, Zagreb: Spektar. 147–150.

Bralna značka: <https://www.bralnaznacka.si/sl/o-nas/predstavitev/>. (Dostop 6. 7. 2020).

Brecelj, Marijan, 1960: Bevkova bibliografija. Koper: Lipa.

Brecelj, Marijan, 1982: Drobno pričevanje iz Bevkovega partizanskega življenja. Jadranski koledar. Trst: Založništvo tržaškega tiska. 139–142.

Brenk, Kristina, 1980: Ob zadnjem rokopisu Franceta Bevka. France Bevk, borec in pisatelj. Plenum kulturnih delavcev Osvobodilne fronte. Nova Gorica:

Plenum kulturnih delavcev OF. 111–112.

Brenk, Kristina, 1997: Srečanja z umetniki. Ljubljana: Karantanija.

Digitalna knjižnica Slovenije: <http://www.dlib.si/>. (Dostop 24. 6. 2020).

Dolenc, Janez, 1980: Folklorne prvine v delih Franceta Bevka. France Bevk, borec in pisatelj. Plenum kulturnih delavcev Osvobodilne fronte. Nova Gorica: Plenum kulturnih delavcev OF. 68–72.

Dolenc, Janez in Koblar, France: 1990: France Bevk: ob stoletnici rojstva.

Ljubljana: Partizanska knjiga.

Dolenc, Jože, 1976: Bevkova pisma Finžgarju. Koledar Goriške Mohorjeve družbe. Gorica: Goriška Mohorjeva družba. 191–199.

Fran. Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. <https://fran.si/>. (Dostop 17. 7. 2020).

France Bevk, borec in pisatelj. Plenum kulturnih delavcev Osvobodilne fronte, 1980. Nova Gorica: Plenum kulturnih delavcev OF.

France Bevk, borec in pisatelj. Plenum kulturnih delavcev Osvobodilne fronte, 1980. Dvojna zbirna mapa. Nova Gorica: Plenum kulturnih delavcev OF.

France Bevk, borec in pisatelj. Plenum kulturnih delavcev Osvobodilne fronte, 1983. Nova Gorica: Plenum kulturnih delavcev OF.

Glušič, Helga, 1978: France Bevk v besedi in sliki. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Grant, R. G., 2014: Prva svetovna vojna. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Hafner, Gema, 1990: Rapsod Primorske: France Bevk kot prevajalec in prevedenec. Sodobnost 38/12. 1206–1208.

Ilich, Iztok, 2004: O pisatelju in njegovih podobah iz otroštva. Bevk, France: Otroška leta. Ljubljana: DZS. 100–110.

Jurca, Branka, 1990: France Bevk v spominih in besedah ustvarjalcev. Pavšič, Tomaž (ur.): France Bevk: 1890–1970. Idrija: Mestni muzej. 8–9.

Katalog Cobiss+: <https://plus.si.cobiss.net/>. (Dostop 24. 6. 2020).

Koblar, France, 1921: France Bevk: Pesmi. Slovenec 293/49 (25. 12. 1921). 2–3.

Koblar, France, 1951: Delo Franceta Bevka. Bevk, France: Izbrani spisi I. Ljubljana: DZS. 5–64.

Kos, Janko, 2010: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS.

Leskovec Jordanova, Venceslava, 1983: Bevk in bolgarska literatura, moji stiki s pisateljem in njegovi prevodi v bolgarščino. France Bevk, borec in pisatelj. Plenum kulturnih delavcev Osvobodilne fronte. Nova Gorica: Plenum kulturnih delavcev OF. 101–104.

Marušič, Branko, 1990: France Bevk, kulturno-politični delavec. Primorska srečanja 14/112. 689–694.

Marušič, Branko, 1998: Nova meja na Goriškem. Acta Histriae 6/6. 271–284.

Mušič, Janez, 2004: Veliki album slovenskih pisateljev. Ljubljana: Mladika.

Pavček, Tone, 1983: Bevkovi literarni nastopi. France Bevk, borec in pisatelj.

Plenum kulturnih delavcev Osvobodilne fronte. Nova Gorica: Plenum kulturnih delavcev OF. 148–151.

Perat, Mariza, 1984: France Bevk in njegov pisateljski svet. Slovenska osnovna šola »France Bevk« Gorica: izdano ob poimenovanju šole 10. junija 1984. Gorica: Odbor za poimenovanje slovenske osnovne šole po Francetu Bevku. 15–21.

Pohar, Lado, 1984: Partizanski dnevnik. Ljubljana: Komunist.

Prevedena dela Franceta Bevka, 2015. Razstava Goriške knjižnice. Interno gradivo.

Rode, Matej, 1980: France Bevk in Bolgari. Primorska srečanja 4/23. 214–217.

Rode, Matej, 1980: France Bevk kot prevajalec. France Bevk, borec in pisatelj. Plenum kulturnih delavcev Osvobodilne fronte. Nova Gorica: Plenum kulturnih delavcev OF. 98–100.

Rode, Matej, 1982: France Bevk in bolgarska književnost. Iz zgodovine prevajanja na Slovenskem. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 329–332.

Slodnjak, Anton, 1978: France Bevk: Kaplan Martin Čedermac. Ljubljana: Mladinska knjiga. 265.

Slovenska biografija: <https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi140529/>. (Dostop 3. 7. 2020).

Slovenski gledališki inštitut: <https://www.slogi.si/publikacije/france-bevkpartija-saha/>. (Dostop 3. 7. 2020).

Spominski muzej pisatelja Franceta Bevka: katalog stalne razstave, 2006. Idrija: Mestni muzej.

Šifrer, Jože, 1980: Nekateri motivi v Bevkovih mladinskih povestih. Primorska srečanja 4/23. 203–209.

Šircelj, Martina, 1984: Spremna beseda in opombe. Bevk, France: France Bevk III. Ljubljana:  Mladinska knjiga. 255–256.

Širok, Albert, 1940/41: France Bevk. Naš rod, 12/6. 161–163. Digitalna knjižnica Slovenije: <https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XWTWSELL>. (Dostop 17. 6. 2020).

Torkar, Silvo, 1990: Bevk in slovensko-sovjetski književni stiki. Pavšič, Tomaž (ur.): France Bevk: 1890–1970. Idrija: Mestni muzej. 35–39.

Trebovc, Nina, 2012: France Bevk – dramatik. Diplomsko delo. Ljubljana: Nina Trebovc.

Upornik: slovenska ekspresionistična enodejanka in prizori, 1966. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Varl Purkeljc, Francka, 1989: Naši književniki in njihova dela. Maribor: Obzorja.

Vilfan, Joža, 1980: France Bevk – družbeni delavec. Primorska srečanja 4/23. 190–193.

Vogrič, Ivan, 2007: Posredovanje slovenskega Penkluba v prid slovenskih političnih zapornikov pred drugo svetovno vojno. Zgodovinski časopis 61/1–2. 219–228.

Vreg, France, 1980: France Bevk – politični voditelj in publicist. France Bevk, borec in pisatelj. Plenum kulturnih delavcev Osvobodilne fronte. Nova Gorica: Plenum kulturnih delavcev OF. 25–33.

Vrdlovec, Zdenko, 2010: Zgodovina slovenskega filma. Radovljica: Didakta.

Wikipedija – France Bevk: <https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Bevk>. (Dostop 3. 7. 2020).

Wikipedija – Indoevropski jeziki: <https://sl.wikipedia.org/wiki/Indoevropski_jeziki#/media/Slika:Indo-European_branches_map.png>. (Dostop 24. 6. 2020).

Wikipedija – Jezikovne družine: <http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/010_jeziki/jeziki_ponovitev_1.html>. (Dostop 24. 6. 2020).

Zapuščina Franceta Bevka. Hrani Goriška knjižnica.

Zapuščina Davorine Bevk. Hrani Goriška knjižnica.

Zlobec, Ciril, 1990: Ata Bevk: ob 100-letnici rojstva in 20-letnici smrti Franceta Bevka. Jadranski koledar. Trst: Založništvo tržaškega tiska. 63–70.

Gesla in pojmi na razstavi France Bevk – multipraktik

100 let prve: <http://www.100letprve.si/>. (Dostop: avgust 2020).

Aževednik: Aževednik: ilustrirani leksikon za šolarje, 2010: Ljubljana: Mladinska knjiga.

Enciklopedija Slovenije, 1987–2002. Ljubljana: Mladinska knjiga. Zv. 8, zv. 15.

Fran: <http://fran.si/>. (Dostop: avgust 2020).

Veliki otroški leksikon: Broger, Achim, 2002: Veliki otroški leksikon. Tržič: Učila International.

Možnost filtriranja

Ricerca

Tipo di contenuto

CATEGORIE
CATEGORIE
CATEGORIE
CATEGORIE

Organizzazione

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam