Mappa  

Uporabljeni viri in literatura o Jakobu Avšiču

O Jakobu Avšiču so na voljo arhivsko gradivo, zapisniki sej MLO v knjižni ali digitalni obliki, posebna muzejska zbirka, strokovna periodika in dnevno časopisje, biografska literatura. Tudi Jakob Avšič je sam objavil številne članke. 

Per saperne di più

Zgodovinski arhiv Ljubljana:
- Digiteka: Zapisniki sej MLO 1945-1955. Za leta 1951, 1952 in 1953 jih v knjižni obliki hrani Slovanska knjižnica, enota Mestne knjižnice Ljubljana.
- SI ZAL LJU 342: Fototeka.
- SI ZAL LJU 465: MLO Ljubljana (predsedstvo).
- SI ZAL LJU 729: Festival Ljubljana.

- Mestni muzej Ljubljana: Zbirka Jake Avšiča. Gre za Avšičevo korespondenco glede jezikovnih in ustavnih vprašanj v FLRJ.

- Časopisi in revije: Ljubljanski dnevnik (od julija 1951), Ljudske novice, tednik za Ljubljana mesto in okolico (izhajal od 31. 10. 1952 do 12. 6. 1953), Slovenski poročevalec, Ljudska pravica, Gradimo, Tovariš. 

Monografije:
- Anžič, S., Hančič, D., Šenk, T.: Ljubljanski župani skozi čas : 500 let ljubljanskih županov = Ljubljana mayors through time : 500 years of Ljubljana mayors. Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2004.
- Isti: Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje : 1504-2004 = Ljubljana city administration from the first mayor onwards : 1504-2004. Ljubljana : ZAL, 2004.
- Guštin, D. et al.: Jaka Avšič : vojak, častnik in general petih vojska, vedno Slovenec. Ljubljana : Svobodna misel, 2008.
- Ponikvar, A. (ur.): Preporodovci proti Avstriji. Ljubljana : Zavod Borec, 1970.

Izbrani članki o Ljubljani med 1951 in 1953:
- Izvoljen je nov IO MLO z Jako Avšičem. Nov korak k poglobitvi ljudske demokracije. Gradimo : vestnik OF Ljubljane, 22. 5. 1951, str. 1.
- Ob otvoritvi Delavske knjižnice v Ljubljani. V: Ljubljanski dnevnik, let. 1, 1951, št. 23, 27. 7., str. 3.
- Ižansko cesto urejajo. V: Ljubljanski dnevnik, let. 1, 1951, št. 26, 31. 7., str. 2.
- Tyrševo cesto v Ljubljani bodo asfaltirali. V: Ljubljanski dnevnik, let. 1, 1951, št. 44, 21. 8., str. 2.
- Nekaj podob iz naše Ljubljane. V: Ljubljanski dnevnik, let. 1, 1951, št. 92, 16. 10., str. 2.
- V Ljubljani nameravajo preimenovati več ulic. V: Ljubljanski dnevnik, let. 2, 1952, št. 18, 22. 1., str. 2.
- V Ljubljani je MLO mobiliziral za čiščenje snega vse moške letnikov 1923 do 1928. V: Ljubljanski dnevnik, let. 2, 1952, št. 42, 19. 2., str. 2.
- V Ljubljani so začeli načrtno olepševalno akcijo. V: Ljubljanski dnevnik, let. 2, 1952, št. 77, 31. 3., str. 2.
- Zaloška cesta bo kmalu lepša. V: Ljubljanski dnevnik, let. 2, 1952, št. 204, 29. 8., str. 2.
- Ljubljana spreminja svoje lice : razgovor s predsednikom Avšičem. V: Tovariš : ilustrirana revija, let. 8, št. 42, 17. 10. 1952.
- Na 117 km kanalske mreže je v Ljubljani priključenih le 2.713 hiš ali 27 %. V: Ljudske novice, let. 1, št. 6, 5. 12. 1952, str. 6.
- Ob podpori MLO so se v Ljubljani pomnožile razne kulturne ustanove. V: Ljudske novice, let. 1, št. 6, 5. 12. 1952, str. 6.
- Prerez dela in problematika komunalne dejavnosti v Ljubljani leta 1952. V: V: Ljudske novice, let. 1, št. 10, 1. 1. 1953, str. 3.
- Nad 700 stanovanj nameravajo letos zgraditi v Ljubljani. V: Ljubljanski dnevnik, let. 3, 1953, št. 5, 9. 1., str. 2.
- Predlog družbenega plana MLO Ljubljane. V: Ljubljanski dnevnik, let. 3, 1953, št. 10, 15. 1., str. 2.
- Ljubljana bo dobila novo 47-stanovanjsko hišo. V: Ljubljanski dnevnik, let. 3, 1953, št. 102, 5. 5., str. 1.
- 183 stanovanj bodo začeli graditi s pomočjo posojila. V: Ljubljanski dnevnik, let. 3, 1953, št. 106, 9. 5., str. 2.
- Mestne takse za izboljšanje komunalne dejavnosti v Ljubljani. V: Ljubljanski dnevnik, let. 3, 1953, št. 107, 11. 5., str. 2.
- Fanfare z Nebotičnika bodo naznanile pričetek Prvega ljubljanskega festivala. V: Ljubljanski dnevnik, let. 3, 1953, št. 153, 3. 7., str. 2.
- Tovarna kleja gradi nov stanovanjski blok v Savski koloniji. V: Ljubljanski dnevnik, let. 3, 1953, št. 159, 10. 7., str. 4.
- Novi stanovanjski bloki v Ilirski ulici. V: Ljubljanski dnevnik, let. 3, 1953, št. 165, 17. 7., str. 3.
- Seja Mestnega ljudskega odbora. V: Ljubljanski dnevnik, let. 3, 1953, št. 166, 18. 7., str. 1.

Izbrani članki o Jaki Avšiču:
- Koman, S.: Generalpolkovnik Jaka Avšič : ob 110-letnici njegovega rojstva. V: Vojnozgodovinski zbornik, št. 25, 2006, str. 75-77.
- Umrl je Jaka Avšič. V: Delo : glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, let. 20, št. 1, 4. 1. 1978, str. 1.
- Strogost sodi h generalu. V: Delo, let. 20, št. 1, 4. 1. 1978, str. 3.
- Taškar, J.: Trdno povezan z usodo ljudstva. V: Delo, let. 20, št. 2, 5. 1., 1978, str. 2.
- Fajfar, T.: General Jaka Avšič - človek in vojak. V: Delo, let. 20, št. 4, 7. 1., 1978, str. 3 in št. 5, 9. 1. 1978, str. 3.
- Švajncer, J. J.: Odlikovanja generala Avšiča. V: Vojnozgodovin-ski zbornik, št. 25, 2006, str. 78.

Pomembnejše Avšičeve objave:
- Avšič, J.: Od vstaje do Kočevskega zbora. V: Slovenski zbornik 1945. Ur. Juš Kozak. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1945, str. 474-491.
- Avšič, J., Zwitter, F.: Naš prvi pohod v Beneško Slovenijo. Ljubljana : Znanstveni institut, Oddelek za mejna vprašanja, 1946. (tudi v angleškem in ruskem jeziku).
- Avšič, J.: Iz spominov na leto 1941. V: Ljubljana v ilegali II: Država v državi, Ljubljana, 1961, str. 410-420.
- Avšič, J.: Za enakopravnost slovenskega jezika. V: Jezik in slovstvo, let. 12, št. 3, marec 1967, str. 96-98.
- Avšič, J.: O poveljevalnem jeziku NOB Slovenije. V: Jezik in slovstvo, let. 14, št. 4, april 1969, str. 97-103.
- Avšič, J.: Nekatera odprta vprašanja vseljudske obrambe. V: Teorija in praksa : družboslovna revija, let. 7, št. 8/9, 1970, str. 1211-1220.
- Avšič, J.: Nekaj pripomb k mnenjem o rabi jezikov v JLA. Sodobnost, let. 8, 1970, št. 4, str. 406-427.
- Avšič, J.: Pravica naroda in enakopravnost. V: Sodobnost, let. 9, 1971, št. 5, str. 504-512.
- Avšič, J.: Nekaj o slovenskem vojaškem naraščaju. V: Sodobnost, let. 9, 1971, št. 7, str. 773-775.

Fotogalleria

Posizione

Informazioni

Autore della collezione digitale

Gašper Hudolin

Indirizzo web

http://www.mklj.si

Password

ARHIVSKO GRADIVO, DOKUMENTARNO GRADIVO, KNJIŽNIČNO GRADIVO, REFERENČNA LITERATURA, SPOMINI

Data di pubblicazione

30.05.2017 07:31

Ultima modifica

22.05.2017 08:26

Možnost filtriranja

Ricerca

Tipo di contenuto

CATEGORIE
CATEGORIE
CATEGORIE
CATEGORIE

Organizzazione

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam