skok na glavno vebino izjava o dostopnosti
Mappa  

Slovenski prostovoljci - seznam

Seznam je kopija Seznama slovenskih španskih borcev s spletne strani Wikipedija, ki je urejen po abecedi priimkov: Per saperne di più
A B C Č D E F G H I J K L M N O  P R S Š T U V Z Ž AJurij Albin  B Anton Babič-Toni -  Ludvik Babič - Jože Bajt - Martin Bajuk - Štefan Balaško - M. Baldaž - ? Banovil - Karl Barle - Sigbert Bastiančič - Matija Batelič - Viktor Batič - Aleš Bebler (alias Andre Kobal) - Anton Belati - Emil Belin - L. Beltram - Anton Benedik - Ivan Benedik - Ladislav Benedik - Rudolf Berger - Jože Berkopec - Josip Berlot - Franc Bernard - Karlo Erzelj Bernardi - Benedikt Bertok (alias Eduard Salgado) - A. Bidovec - Stane Bobnar - Štefan Bogatec-Peter - Franjo Božič - Ludvik Bračič - Zorko Bratko - Silvij Bratoš - Kalico Bravin - Bruno Bregant - Tirenic Brenčič - Jože Breskvar - Franc Bresovec-Josip C Leopold Caharija - Srečko Carnik - Anton Cetin - Karel Cetin - Rajko Cibic - Stanko Cigoj - Anton Cimerman - Karel Citer - Nikola Cotarič - Rafael Curk Č Miha Čemažar - Viktor Černe - August Černe-Gustl - Adolf Češnovar - Rudi Češnovar - Franc Čepnjevar - Alojz Čok - Alojz Čop - Milivoj Čop - Blaž Čop - Avgust Črmelj - Tone Čuk-Jože D Giovanni Ivan De Benardi - Ivan Debevc - Venceslav Vinko Debevc - Johan Debeš - Štefan Debevc-Štefek - Oton Demetrio-Anton - Jože Dihpol - Avgust Diorgo - Viljem Divjak - Vincenc Dobeze - Franc Dolenc - Ivan Dolenc - Ivan Dolinšek - Alojz Dornik - Leo Drev - Ivan Dria - Franc Drobnič - Mihael Drobnič - Anton Drufovka - Ervin Dvoraček-Ernest - Franc Dvorak E Andrej Erjavec - Franc Erjavec - Rudolf Erjavec - Avgust Ernec - Alojz Erjavšek - Egon Erlich - Venceslav Eržen - Vinko Estale-Viktor F Anton Fabjan - Ivan Fabjan - Franc Federl - Avgust Felc - Fortunat Felc (alias Viktor Kavčič-Srečko) - Ivan Felc - Stane Fende - Ito Ferber - Fortunat Fese - Stanko Finžgar - Slavko Fonda - Herbert Fornezzi - Alojz Franc - Janez Franc - Silvester Furlan (alias Pavel Poljakov) - Franc Flis G Anton Gale - Franc Gantar - Bruno Garin - Erminij Grincelj - Franc Glavan - Mario Glavina - Ludvik Gojak-Ivan - Ivan Gomišček - Franc Gornik - Ivan Goršek - Viljem Glavič - Ivan Goršek - Viktor Gorupec - Alojz Gosenica - Martin Gostinčar - Janez Gramc - Franc Grebinc - Ivan Gregorič - Jože Gregorič - Martin Gros - Ivan Johann Gross - Just Grubiša - Anton Gruden - Gustav Grujec - Matija Gržina - Rudolf Gunscher - Jurij Gučič - Dragotin Guštinčič (alias Daniel Golubjev) H Viktor Haložar - Rudolf Harz - Bernard Harner - Karel Held - Franc Herceg - Viljem Herman - Janez Hladnik - Franc Hladnik - Stane Hočevar - Emerik Hoffer - Dominik Hreščak - Ivan Hribšek - Karlo Hrovatin - Jakob Hudič - Ivan Humar-Malchino - Franc Hvalič IAlojz Imak - Albin Instinšek - Jože Ipavec - Ivan Iskra - Ivan Istenič - Alojz Ivanc - Anton Ivanc - Ivan Ivanc - Mirko Ivanc - Tone Ivančič J Josip Jakopič - Rudolf Janhuba - Avgust Jazbec - Viktor Jazbinšek (aliasa Antonio Lopez in Robert Reiner) - Štefan Jelen - Rudolf Jenko - Albin Jeraj - Viktor Jereb (aliasa Mario Benotti in Kranjski Leon) - Viktor Jeriha - Anton Jerončič - Ivan Jordan - Mirko Jovanc - Rudolf Junker-Oskar - Ivan Jurca - Vladislav Jurca K Stanko Kamenšček - Rudolf Kampf - Gustav Kampf - Jože Kapus - Franc Kaučič - Anton Kaučič - Franc Kepa - Alojz Kipo - Blaž Kladnik - Alojz Klančar - Valentin Klanjšček - Viktor Klanjšček - Alojz Klemenc - Jože Klenovšek - Edvard Klepša - Pavle Klešnik - Peter Kmet - Franc Knez-Franjo - Drago Kobal - Matija Kobal - Mihael Kobe-Majk - Štefan Kocjan - Peter Kocjančič - Ivan Kokal - Ivan Kolar - Mihael Kolr - Ivan Kolenc - Viktor Koleša - Franc Kolman-Maron - Franc Komar - Jože Kopinič - Karel Koprivnik - Franc Koprivšek - Lazar Korošec - Janez Korošec - Marlo Kosanič - Albert Košuta - Alojz Kovač - Franc Kovač - Janez Kovačec - Ivan Kovačič-Juan - Franc Kovačič - Štefan Kozjak - Aleksander Kozole - Jože Kozole - Jakob Kožuh - Albert Kragolnik - Jože Kranjc - Rafael Krajina - Matija Kranjc - Ratko Kranjc - Josip Kraksner - Jožef Kralj - Feliks Krašovec - Jože Kravšek - Ivan Kreft - Slavko Kregar - Ivan Krivec - Pavel Krivec - Franjo Križ - Jože Križaj - Josip Križaj- Slavko Krnc-Alojz (alias Alojz Kruk) - Milan Krog - Roman Krnc - Alojz Kunej - Djuro Kuret - Peter Kuret - Martin Kuzman - Dušan Kveder - Andrej Kverk L Jožef Lavrin - Alojz Lavrenčič - Franc Lazar - Josip Leban-Vincenc - Anton Ledinek - Ivan Lenardič - Janez Lenček - Anton Ličen - Srečko Lipušček - Viktor Lipušček (alias Silvister Penja) - Rudolf Ležek - Anton Loger - Jože Lovrin - Josip Lukša M Jakob Makuc - Vlado Makuc - Franc Malenšek - Karel Malih - Ivan Marhart - Jože Markič - Alojz Marn - Edvard Marodini - Drago Marušič-Karl - G. Marušič - Matija Marušič - Albin Marvin (alias Anton Hribar) - Edvard Marvin - Roman Marvin - Jurij Matešič - Jože Mavec - Viktor Mavrič - Remigij Maurovič - Anton Mazi - Franc Mazi - Martin Mazi - Jurij Medved - Ciril Medžev (alias Rainard Kiro) - Franc Meke - Leopold Mendaš - Anton Mezek - Marko Miha - Andrej Mihajlov - Alojz Mikenauer (alias Mihail Mihajlov) - Drago Mlakar - Jože Mlinar - Matija Modic - Franc Mohorko - Julij Morgan - Valentin Morgan - Matija Mrakič - Božo Mravljak - Josip Mreule - Vili Mrhar - Anton Mulc - Ivan Mulc - Lojze Mulc N Franc Natek - Rudolf Natek - Alojz Nemevšek - Jože Nose - Peregrin Novak - Stanislav Novak-Štajn O Viktor Oblak - Anton Ocvirk - Ivan Ocvirk - Vinko Ogrejec - Martin Ogrinec - Anton Omerza - Dimitrij Omerza - Peter Oražen - Tone Oražen PAlojz Pace - Florjan Pahler - Jože Pančkov - Jože Pančur - Alfred Paternost - Ivan Pavlina - Ivan Pecovnik - Janez Pejak - Ivan Karnio Pelicon - Franc Pepelnik - Vili Pepelnjak-Franc - Janez Perenič - Rudolf Prejevič - Krešimir Perko - Pavle Perkočnik - Franc Pernič - Ovidij Pesek - Avgust Peško - Anton Petek - Žan Petelin - Ciril Peternelj - Viljem Petrič - Roman Piciga - Jože Pikon - Franc Pintar - Jože Pintar - Miha Pintar-Toledo - Friderik Pintar - Karl Pintar - Martin Plajh - Ivan Planinc - Janez Planinšek - Miha Počrvina (alias Mišel Pervina) - Alojz Podelek - Ludvik Podlesek (alias Lajoš) - Jože Pogačar - Vinko Pograjec - Florjan Pohlin - Pavel Pokeršnik - ? Poljanšek - Vinko Polc - Franc Potočnik - Slavko Potočnik - Ivan Potrpin - Vili Poženel - Ferdinand Praznik - Viktor Pregelj - Rudolf Prejevič - Ivan Prekoršek - Vinko Prelc - ? Premru - Franc Prevc - Jaroslav Primaš - Nazarij Primožič - Anton Prosec - Ivan Prušnik - Hans Pufler - Karl Puntar - Maks Pušnik R Ivan Radoš - Ferenc Rak - Franjo Rak - Anton Rakar - Anton Rancinger (alias Franc Štain) - Dušan Ravter - Andrej Regent - Franc Rejc - Jože Repinc (aliasa Otto Baršak in Peter Bayer) - Ivan Ribič-Raho - Rudolf Rijavec - Štefan Rijavec - Robert Rinaldo (aliasa Julius Kariner in Tramčević) - Ivan Rode - Jakov Robič - Štefan Rogatec - Anton Rogar - Anton Rojc - Ciril Rome - Franc Rozman-Stane - Franc Rubek - Janez Rupar-Ivan - Ivan Rus (alias Peter Girand') S Danilo Sadar - Viktor Saje - Jože Saksida (alias Zorko Bratko) - Ivan Selej - Albin Salamon - Stanislav Salomon - Ivan Santo - Franc Sarazin - Robert Sarazin - Cveto Sedmak-Florijan - Anton Seles - Stanko Semič-Daki - Drago Senčar - Franc Senič - Stanko Sever - Marko Sfiligoj - Velko Silvester - Gordan Simončič-Anton - Lino Simončič - Drago Simončič-Virgilij - ? Simoniti - Bruno Sinigoj - Ivan Skomerža - Alojz Smuk - Anton Snidarič - Friderik Soban - Ivan Solej - Anton Spacapan - Joško Srečko - Franc Sterle - Janko Stipančič - Stane Stojkovič - Franc Strmole Š Franc Šalej - Franjo Šalej - Ivan Šalej - Ivan Šarec - Ivan Šinkovec - Franc Šinkovec - Fortunat Širca - Alojz Šketelj - Jože Škoberne - Albin Škrinja - Franc Škobl - Oskar Štajner - Marko Šviligoj T Alojz Tavčar - Jurij Tavčar - Albert Tekonja - Anton Trefalt - Ivan Tremul - Ivan Trpin - Ivan Trojer - Ivan Turk - Franc Turšič - Janez Tušek - Maks Tušinek U Valter Udovč - Matija Udvanc (aliasa Štefan Vajs in Rudolf Faltin) - Anton Ukmar (aliasa Josip Ogenj in Joše Martinez) - Jože Umerza - Ciril Ušaj (alias Pietro Baloni) VBaldo Valenčič - Emil Valentinčič - Ivo Valentinčič - Maks Valentinčič - Jožef Valko - Marko Vašič - Jože Vergan - Franc Verk - Ivan Vertelj - Srečko Vidic - Maks Vidmar - Stane Vilhar - Anton Vižintin - Albin Vodopivec - ? Vodopivec - Franc Vodnik - Silvo Volčko - Alojz Vresk - Cesar Vatovec - Jože Vergan - Josip Verginela Z Ivan Zagozda - Ivan Zajc - Ivan Zakrajšek - Milan Zelen - Mirko Zelen - Ciril Zgrebec - Branko Zorko Ž Peter Žabkar (alias Jack Peterson) - Angel Žagar - Mirko Žagar - Tone Žnidaršič - Martin Žulj - Feliks Župan - Miroslav ŽvabA B C Č D E F G H I J K L M N O  P R S Š T U V Z Ž 

Možnost filtriranja

Ricerca

Tipo di contenuto

CATEGORIE
CATEGORIE
CATEGORIE
CATEGORIE

Organizzazione

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam