skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Osnovna šola Sevnica

Uradni začetek in otvoritev šole na trgu v Sevnici sta zaznamoval leto 1782 (po dostopnih podatkih v mariborskem arhivu in Šolskem muzeju v Ljubljani). Prva sevniška šola je bila privatna, ob njeni ustanovitvi so bili všolani trg Sevnica ter vasi Šmarje in Pečje, obiskovalo pa jo je povprečno 40 učencev.

Leta 1801 so uredili poseben šolski prostor – učilnico, ki je predstavljala prizidek k stanovanju organista. Še danes je vidna t. i. »stara šola« oz. Omerzova hiša, južno od farne cerkve.

Sevnica je leta 1819 pridobila prvo nedeljsko in ponavljalo šolo.

Leta 1854 je v Sevnici pustošil požar. Ob gradnji nove farne cerkve so v stari šoli povečali okna v učilnici in učiteljevem stanovanju, kar je bila za takratne razmere velika pridobitev, ki je pozitivno vplivala na delovne in življenjske pogoje. Pričeli so s poukom in prakso sadjarstva.

Na južnem pobočju sevniškega gradu je bila leta 1871 zgrajena nova trška šola s štirimi učilnicami (leta 1892 dozidana na zahodni strani). Ob otvoritvi je v šolskem letu 1871/72 sprejela 236 učencev.

Leta 1904 so iz nekdanje furmanske gostilne oz. Fuhrmannove hiše (v neposredni bližini farne cerkve) uredili drugo trško šolo (drugo šolsko poslopje, t. i. spodnja šola).

Tretje šolsko poslopje, t. i. Savska šola, ki je stala izven trga (na koncu kostanjevega drevoreda ob Savi), je bila zgrajena v letih 1905-1906 kot zasebna nemška osnovna šola ponemčevalnega društva Deutscher Schulverein. V vseh treh stavbah je bilo od jeseni 1944 do konca vojne nastanjeno nemško vojaštvo, zato so bile v slabem stanju. Poleg tega v Savski šoli ni bil mogoč pouk, ker je 20. januarja 1945 v letalskem napadu zavezniških letal na nemški vlak poleg šolske stavbe padla letalska bomba in do tal porušila njen jugozahodni del.

V letih okupacije (od maja 1941 do pozne jeseni 1944) so vsa tri šolska poslopja v Sevnici služila pouku učencev po okupatorjevih načrtih v nemškem jeziku. Po osvoboditvi se je pouk v Sevnici pričel že sredi oktobra 1945, in sicer v prostorih trške osnovne šole.

Državna nižja gimnazija je 15. oktobra 1945 začela z rednim poukom. Za njeno delovanje je bila določena stavba Savske šole, ker pa je bila ta v obnavljanju (junij – novembra 1945), je pouk najprej potekal v spodnji trški šoli. Selitev v Savsko šolo je potekala 15. januarja 1946.

Gimnazija je bila začasno ločena, dokler se ni uredilo šolsko poslopje na Radni, kjer je bilo skladišče streliva. Poslopje savske šole je bilo zaradi bombardiranja na južni strani v ruševinah in zato neuporabno, vendar so ga januarja naslednje leto že obnovili.

V času šolske reforme leta 1958 sta se osnovna šola in nižja gimnazija v Sevnici združili v enoten zavod – enotno osemletno osnovno šolo, pouk pa je potekal v štirih poslopjih. Z ustanovitvijo nižje kmetijske šole na Radni se je prostorska stiska še povečala, učilnice je koristila tudi vajeniška šola, zvečer pa se kot tretja izmena na savski šoli med drugim gostovali tečaji ekonomske srednje šole.

Aprila leta 1963 je bil položen temelj za novo centralno šolo v Sevnici. Osrednji dogodek otvoritve nove šole je potekal za občinski praznik leta 1964, šolo pa so poimenovali po skojevcu Savu Kladniku.

V šolskem letu 1964/65 sta bili k centralni šoli priključeni zunanji enoti: Studenc in Bučka, s 1. januarjem 1965 pa tudi vrtca v nekdanji zgornji trški šoli in pri tovarni Jugotanin v Šmarju.

S samoprispevkom, v katerega je leta 1977 privolila večina volivcev, je sevniška šola pridobila novih 3.000 m² površin za pouk, prehrano in razvedrilo. Novo dograjeni šolski prostori so bili svojemu namenu s svečano otvoritvijo predani novembra leta 1980.

V začetku novega šolskega leta (jeseni 1982) so na sevniški osemletki slovesno praznovali 200-letnico osnovnega šolstva v Sevnici.

V šolskem letu 1985/86 se je osnovni šoli priključila glasbena šola, ki je bila dotlej podružnica Glasbene šole Hrastnik. Tako je sevniška šola poleg matične šole vključevala tudi enote: Bučka, Studenec, Loka pri Zidanem Mostu, glasbeno šolo in finančno-računovodsko enoto.

Jeseni 1994 je šola pridobila nove prostore: športno dvorano s tribunami in spremljajočimi prostori, ki so jo slovesno otvorili 12. novembra 1994 (ob 30-letnici zgraditve sodobne centralne šolske stavbe).

 

Fotografija prikazuje šolo, na trgu spodaj (v Sevnici). 

Literatura:

– Guček, V., Košar, B., Škoda, G. 2007. Zgodovinski pregled šolstva v Sevnici in naš kraj v zadnjih 25-letih. V: Guček, V. … [et al.]. Dvesto petindvajset let šolstva v Sevnici: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica : zbornik. Sevnica: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. (11-15);

– Zelič, O. Z. 2014. Razvoj osnovnega šolstva v Sevnici od leta 1945 do danes. V: Jelančič, M. … [et al.]. Petdeset let učilne zidane v Sevnici: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica : zbornik. Sevnica: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. (14-73)

Slika

Szűrési lehetőségek

Keresés

Tartalom típus

Kategória
Kategória
Kategória
Kategória
Kategória

Régió választása


2008 - 2023 © KAMRA, Production: TrueCAD d.o.o.