skok na glavno vebino izjava o dostopnosti
Térkép  

1963  Podgorska ohcet 

Predhodnica prireditve Dnevi narodnih noš je bila Podgorska ohcet. V okviru kamniškega turističnega tedna in občinskega praznika so Podgorci 4. avgusta 1963 na igrišču v Mekinjah Kamničanom prikazali ohcet po starih običajih. V dolgem sprevodu so krenili izpred takrat nastajajočega podgorskega kulturnega doma skozi Kamnik proti Mekinjam. Pričakala jih je množica gledalcev s predsednikom kamniškega turističnega društva dr. Svetozarjem Frantarjem.

Olvasás tovább

1966  Dan narodne noše

Vodstvo kamniškega Turističnega društva s predsednikom dr. Svetozarjem Frantarjem in tajnikom Alfonzom Skalo se je leta 1966 odločilo za organizacijo prve prireditve imenovane Dan narodne noše. Prvi sprevod je bil v nedeljo, 11. septembra 1966, in je potekal od Osnovne šole Toma Brejca preko Šutne do Samskega doma na Cankarjevi cesti. Poleg narodnih noš ga je popestrilo sedem starih kmečkih vozov, kočij, zapravljivčkov in parizarjev na katerih so se peljali člani prosvetnih društev in folklornih skupin iz Kamniške Bistrice, Podgorja, Križa, Količevega in Trzina.

1967  Dan narodne noše - Ocenjevanje izvirnosti (ženskih) narodnih noš 

Na tekmovanju za najlepšo nošo, ki je potekalo na vrtu tedanjega dijaškega doma, danes OŠ 27. julij, se je pomerilo preko 100 udeleženk. Strokovna komisija je ocenjevala vsak del narodne noše, od čevljev, spodnjih kril, do rute in okrasja.

1969 do 1973  prireditev je bila organizirana vsako drugo leto.

1971  5. Dnevi narodih noš 

Sodelovalo je že preko 800 narodnih noš. Na poti skozi staro mesto je sprevod narodnih noš prvič krenil na grad Zaprice, kjer je ob starih tuhinjskih kaščah zaplesalo deset folklornih skupin.

1973  6. Dnevi narodnih noš 

Prireditev je bila do takrat najbolje obiskana in po ocenah mnogih, najbolje organizirana. Sprevod je krenil izpred Kinodoma skozi mesto do Zapric in nato nazaj na Trg prijateljstva za Malograjskim dvorom. Prireditev sta poleg ljubljanske posneli tudi zagrebška in beograjska televizija.

1975  8. Dnevi narodnih noš so se pričeli že 31. avgusta. Sodelovalo je okrog 600 narodnih noš. Za šestimi konjeniki na čelu povorke so se zvrstili okrašeni kmečki vozovi z narodnimi nošami. V kasnejših povorkah so vozove vedno razporedili v zadnjem delu povorke.

1979  9. Dnevi narodnih noš 

Mesto Kamnik je slavilo 750-letnico prve omembe v zgodovinskih virih. Povorka je krenila skozi mesto na Trg prijateljstva, kjer so folklorne skupine predstavile plese iz Bele krajine, Pomurja in Gorenjske.

1980  1981 Dnevi narodnih noš niso bili organizirani.

1982  12. Dnevi narodnih noš 

Folklorni program so dopolnili s prodajo izdelkov domače obrti in trgovino na stojnicah v središču mesta, nad kavarno pa so predstavili svoje izdelke kamniški obrtniki. Posebnost nedeljske povorke so bili prikazi kmečkih šeg in navad ter opravil iz Komende in Tuhinjske doline.

1983  13. Dnevi narodnih noš 

Dnevom narodnih noš so se pridružili Dnevi turizma in obrti.   

1985  15. Dnevi narodnih noš 

Prireditev se je podaljšala na pet dni. Zabeležili so 750 nastopajočih, Ljubljančani so se v Kamnik pripeljali z muzejskim vlakom.

1986  16. Dnevi narodnih noš, folklore in obrti 

Zaradi želje po razširitvi dejavnosti so v tem letu prireditev preimenovali.

1988  18. Dnevi narodnih noš

Organizatorji so bili deležni kritik, ker so izvedbo folklornega programa sofinancirali tudi iz sejemske prodaje, kjer so ponujali blago slabše kakovosti.

1990  20. Dnevi narodnih noš 

V prizadevanjih, da bi prireditev kar najbolj približali zgodovinskemu izročilu in izboljšali kakovost izvedbe prireditve nasploh, so organizatorji poleg organizacijskega oblikovali tudi poseben strokovni odbor, v katerem so sodelovali strokovnjaki s področja etnografije in folklore. Tako je bilo v povorki v prvem delu dan poudarek predstavitvi 38-ih izvirnih in raziskanih narodnih noš iz vseh slovenskih pokrajin.  

1993  23. Dnevi narodnih noš 

Prireditev je popestrila tudi razstava Vsa mi v svatovskem bleščiš: narodna noša kot izročilo v Razstavišču Veronika.

1994  24. Dnevi narodnih noš 

V okviru spremljevalnih prireditev je bila prirejena tudi razstava Pozdravi iz Kamnika - Kamnik in okolica na starih razglednicah.

1995  25. Dnevi narodnih noš 

Organizacijo prireditve prevzame Občina Kamnik. Organizacijski odbor je vodil župan Anton Tone Smolnikar. Osrednje prizorišče se je premaknilo s Trga prijateljstva na Glavni trg. Gledalcem je posamezne skupine preko ozvočenja in prvič tudi neposrednega TV prenosa CATV IMPULZ  predstavil Tone Ftičar iz ZKO Kamnik.

1996 – 26. Dnevi narodnih noš

Organizacijo prireditve do leta 1998 ponovno prevzame Turistično društvo. Spremljevalni dogodek: Ohcet v Kamniku kot prikaz poroke kamniške neveste z ljubljanskim ženinom na pobočju Malega gradu.

1997  27. Dnevi narodnih noš

Organizacija več zabavnih prireditev in tombole ni izpolnila pričakovanj in povzročila velik finančni primanjkljaj, ki je pripomogel k propadu več kot devetdeset let delujočega kamniškega Turističnega društva.

1998  28. Dnevi narodnih noš 

Na osrednjem sobotnem folklornem večeru je pesmi in plese slovenskih pokrajin predstavila folklorna skupina France Marolt s komentarjem umetniškega vodje Mirka Ramovša. Povorka je potekala od Malega gradu skozi staro mestno jedro do terase pri Cesarju. V prvem delu povorke so člani folklornih skupin predstavili prek 40 tipov narodnih noš, značilnih za slovensko oblačilno kulturo iz preteklosti. V drugem delu povorke so se zvrstili ljubitelji narodne noše iz Kamnika in širše okolice. V nedeljo je na osrednjo prireditev pripeljal tudi muzejski vlak.

1998  1999 

Organizacijo prireditve je ponovno prevzela Občina Kamnik. Organizacijski odbor je vodil župan Anton Tone Smolnikar.

1999  29. Dnevi narodnih noš 

Povorka je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu se je ob spremljavi kamniške godbe in mažoretk predstavilo osem folklornih skupin iz različnih delov Slovenije, v drugem delu pa ob spremljavi godb iz okoliških krajev okrog 350 narodnih noš. Sprevod je zaključilo 40 kmečkih voz, kočij in zapravljivčkov.

2000  30. Dnevi narodnih noš  

Prireditev je  zaznamovala uvedba simbolične vstopnine. Čeprav je nakup vstopnice veljal za vse tri dni prireditve, je to prispevalo k manjšemu obisku prireditve.

2001  31. Dnevi narodnih noš 

Vodenje Odbora za pripravo Dnevov narodnih noš je prevzela Agencija za razvoj turizma in podjetništva. V povorki je sodelovalo 1000 udeležencev, 30 vozov in konjenikov.

2003  33. Dnevi narodnih noš 

Povorko je sestavljalo več kot 1300 kostumiranih udeležencev iz različnih pokrajin Slovenije, Avstrije in Madžarske. Razstava domače in umetne obrti je potekala na Maistrovi ulici, kjer se je predstavilo 40 obrtnikov.

2004  34. Dnevi narodnih noš 

Stojnice domače obrti so iz Maistrove ulice prenesli na Šutno.  V Galeriji Pika je razstavljala Ladina Korbar zbirko glinenih figur, ki so prikazovale motive iz slovenske oblačilne dediščine.

2005  35. Dnevi narodnih noš

Pregled interpretacij oblačilne kulture na Slovenskem; razstava kulturno-umetniškega društva Triglav Od obleke do preobleke – od »Noše do kostuma« v Galeriji Veronika.

2006  36. Dnevi narodnih noš 

Prireditev se je pričela že v torek s predavanjem Bojana Knifica Oblačilna kultura na Slovenskem. V Galerij Pika je bila na ogled razstava avtorice Jasne Paladin Poglejmo, kaj je spodaj  zgodovina ženskega spodnjega perila, v Turistično-informativnem centru pa razstava znamk na temo Narodne noše.

2007  37. Dnevi narodnih noš 

V Galeriji Veronika je bila na ogled razstava Jasne Paladin Črna noša.

2008  38. Dnevi narodnih noš 

Spremljevalne prireditve: fotografska razstava Obrazi narodnih noš, predavanje Bojana Knifica o pojavnosti narodnih noš, filatelistična razstava na temo oblačilne dediščine in tretje tekmovanje harmonikarjev. Povorke se je udeležilo 1700 pripadnostno kostumiranih udeležencev iz Slovenije in tujine. Posebnost povorke je bil stanovski del, v katerem so pokazali oblačilno kulturo nekmečkega prebivalstva.

2009  39. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 

Poleg tega, da so preimenovali prireditev, so se organizatorji prvič  povezali tudi z mednarodnim folklornim festivalom Od Celja do Žalca, kar je v Kamniku omogočilo nastop folklornih skupin iz Škotske, Bolgarije ter Bosne in Hercegovine. Novost je bil tudi sejem novih in rabljenih pripadnostnih kostumov.

2010  40. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine

Prireditev se je od skromne predstavitve ljudskih običajev razvila v eno pomembnejših etnoloških prireditev. Razstava V (pre)obleko ujeta preteklost: podobe oblačenja kmečkega prebivalstva na Slovenskem v začetku 20. stol. Na razstavi je bilo mogoče videti v zadnjih 40-ih letih izdelane folklorne kostume, ki so poustvarjali  oblačilno dediščino različnih slovenskih območij. V okviru odbora za pripravo Dnevov narodnih noš so koncept razširili tako vsebinsko kot tudi terminsko, in sicer od srede, 8. septembra do nedelje 12. septembra.

2011 – 41. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 

Prireditev pridobi status Mednarodnega festivala CIOFF. V ospredju prireditve je bila Moda »narodnih noš«. Etnolog Bojan Knific je ob tem zapisal, da “je oblačilna moda vplivala tudi na oblačenje Slovencev v prejšnjih stoletjih. Oblačilna moda je v preteklih stoletjih sooblikovala pražnje in vsakdanje oblačenje pripadnikov vseh družbenih plasti, sredi 19. stoletja pa se razvije posebna moda, ki je tesno povezana s prireditvijo Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine”.

2012 – 42. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 

Razstava Alenke Pakiž Oblačilna dediščina Kamnika in okolice, filatelistična razstava na temo oblačilne dediščine, gostujoča razstava Slovenskega šolskega muzeja o oblačilnem videzu učencev in učiteljev skozi čas Kaj naj oblečem za v šolo.

2013 – 43. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 

Rdeča nit prireditve so bile avbe. Avbe na Slovenskem - njihove različice v času in prostoru sta razstavljala Alenka in Filip Pakiž.

2014 – 44. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 

Osrednja tema prireditve so bila vrhnja oblačila kot sestavni del kostumov. Razstava Alenke Pakiž Mala maša za suknjo vpraša, na kateri je avtorica predstavila vrhnja oblačila na Slovenskem v 19. in 20. stoletju.

2015  45. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 

Razstava starih razglednic iz Kamnika in okolice avtorice Sabine Romšak in v sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik: Po sledeh časa, ter razstavi Andreje Stržinar Poustvarjanje oblačilne dediščine Gorenjske in Primoža Hienga Podobe narodnih noš.

2016 - 46. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 

Razstave: Ladina Korbar: V glini predstavljena oblačila naših prednikov; Andreja Stržinar: Niso bili vsi goli in bosi (oblačenje otrok v 19. in v začetku 20. stol.); Matjaž Šporar: Po fotografskih stopinjah Petra Nagliča.

2017 – 47. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 

Zavod za turizem, šport in kulturo kot organizator prireditve sprejme odločitev, da zaradi slabega vremena odpove nedeljsko povorko narodnih noš. Razstave: Andreja Stržinar: Z zlato nitjo stkano - rekonstruirana oblačila iz sredine 19. stol.; oblačilna dediščina v upodobitvah Jane Dolenc v prostorih Občine Kamnik; razstava Veronike Pogačar Prišla je na kant, a je nosila gosposki gvant.

 

Viri in literatura:

Franc Svetelj: Pred štirimi desetletji Podgorska ohcet-prednodnica Dnevov narodnih noš, 33. Dnevi narodnih noš Kamnik, Kamnik 12. 14. september 2003, Kamnik: Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik

Franc Svetelj: Iz pisane zgodovine kamniških dnevov narodnih noš, 30. dnevi narodnih noš Kamnik 2000, Kamnik: Organizacijski odbor Dnevov narodnih noš 2000 – Občina Kamnik, 2000, str. 69

Primož Hieng: Iz kronike Dnevov narodnih noš v publikaciji: 25. Dnevi narodnih noš Kamnik 1995, Kamnik: Občina Kamnik, Organizacijski odbor Dnevov narodnih noš – Kamnik ´95

Franc Svetelj: Iz pisane zgodovine kamniških dnevov narodnih noš, 30. dnevi narodnih noš Kamnik 2000, Kamnik: Organizacijski odbor Dnevov narodnih noš 2000 – Občina Kamnik, 2000 str.:, str. 1011

Iz zgibanke: XXI. dnevi narodnih noš in kamniški sejem Kamnik, Kamnik, 6.–8. sept. 1991, Kamnik: Turistično društvo in Zveza kulturnih organizacij Kamnik, 1991

Iz letaka: Vabimo vas, da si v okviru 23. Dnevov narodnih noš v razstavišču Veronika…Vsa mi v svatovskem bleščiš

Iz letaka: Turistično društvo Kamnik vabi na XXIV. DNEVE NARODNIH NOŠ in Kamniški sejem 1994, Kamnik: Turistično društvo

Katarina Bergant:  Zraste, vzcveti in širi svoje plodove, V besede in fotografije ujeti izrazi pripadnostnega kostumiranja, Ob 40. obletnici Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik:  Izdala Agencija za razvoj turizma in podjetništva; Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2010, str. 8284

F.S: Nadaljevanje tradicije, Kamniški občan, leto 37, št. 15, 9. 9. 1998, str. 1

Bojan Knific: Od obleke do preobleke – od »Noše do kostuma«: Razstava ob 35. «Dnevih narodnih noš«, 2005

Kamnik 8.–10. september 2006, 36. Dnevi narodnih noš Kamnik 2006, Kamnik: Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik , str. 46

Dnevi narodnih noš Kamnik 6.–9. september, 37. Dnevi narodnih noš Kamnik 2007, Kamnik: Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik, str. 4

Katarina Bergant: Zrasti, vzcveti in širi svoje plodove, V besede in fotografije ujeti izrazi pripadnostnega kostumiranja, Ob 40. obletnici Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik:  Izdala Agencija za razvoj turizma in podjetništva; Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2010, str. 8687

Ljuba Vrtovec Pribac: V (pre)obleko ujeta preteklost, Podobe oblačenja kmečkega prebivalstva na Slovenskem…, V (pre)obleko ujeta preteklost, Kamnik: JSKD, Območna izpostava Kamnik, 2010

Andreja Eržen: 41. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine: Mednarodni folklorni festival, 41. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine Kamnik 8.–11. sept. 2011., Kamnik: Agencija za razvoj turizma in podjetništva Kamnik, str. 3

42. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine Kamnik, 6–9. september 2012, Kamnik: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik

Urška Kolar: 43. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, 43. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine Od 5. do 8. sept. 2013 Kamnik: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, 2013

Saša Mejač: V pričakovanju praznika narodnih noš, plesov in tradicije, Kamniški občan, Leto 53, št. 13, 5. 9. 2014, str.: 12

45. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik, 10.–13. 9., 2015

46. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik 8.11. sept., 2016

47. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik 7.10. sept. 2017

 

Fotó galéria

Hely

Hely megjelenítés

Információk

Kategória

néprajz

A digitális gyűjtemény szerzője

Vika Gujtman, Mateja Keber

Jelszavak

Dnevi narodnih noš, Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine

A közzététel dátuma

07.09.2018 08:22

Legutóbbi módosítás

06.09.2018 15:20

Možnost filtriranja

Keresés

Tartalom típus

KATEGÓRIA
KATEGÓRIA
KATEGÓRIA
KATEGÓRIA

Szervezet

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam