skok na glavno vebino izjava o dostopnosti
Map  

Zbiranje podatkov o padlih in pogrešanih vojakih

Vrhnika je torej ostala po koncu prve svetovne vojne brez obeležja na katerem bi bili zapisani umrli in pogrešani vojaki. Spominski plošči sta bili le v Zaplani in v Žažarju.

Zahtevnega dela sestavljanja seznama se je lotil član Muzejskega društva Vrhnika (MDV) Janez Žitko. Dokončal ga je leta 2008, ob 90. obletnici konca 1. svetovne vojne ter ga objavil v 9. številki zbornika MDV Vrhniški razgledi, v članku z naslovom: Padli v prvi svetovni vojni 1914-1918. Na seznamu sta napisana dvestodva vojaka z Vrhnike in krajev, ki so bili del takratne občine Vrhnika. Ti kraji so: Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Lesno Brdo, Mala Ligojna, Podlipa, Rovte, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Velika Ligojna, Verd, Žažar.

Read more

Gospod Janez Žitko je iskal podatke v časopisnih objavah, pri svojcih, po matičnih knjigah v župniščih na Vrhniki, v Bevkah in v Horjulu. Nekaj podatkov je našel tudi v Ljubljani in sicer v tamkajšnjem Nadškofijskem arhivu in v Zgodovinskem arhivu. Koristne nasvete in usmeritve je dobil pri ljudeh v inštitucijah, ki so delali podobne raziskave, kot na primer pri mag. Damjani Fortunat Černilogar iz Tolminskega muzeja. Skupaj z zgodovinarko Olgo Pivk sta obiskala Vojni arhiv na Dunaju. Ker v času raziskovanja še ni minilo sto let od konca vojne, tu nista dobila popolnih podatkov, ker so bile matrike padlih za raziskave še zaprte. Seznam je bil torej narejen na podlagi razpoložljivih virov in je dopuščal pomanjkljivosti.

Po objavi seznama padlih in pogrešanih vojakov se je oglasilo nekaj sorodnikov, ki so sporočili določene spremembe. Izkazalo se je, da je nekaj zapisanih kot "pogrešani" v resnici preživelo vojno, izselili so se v tujino, nekaj pa jih je na seznamu manjkalo. 

Za načrtovanje spomenika nam je seznam Janeza Žitka z naknadno vnesenimi dopolnitvami in popravki, predstavljal osnovo. Še enkrat smo ga objavili v julijski številki Našega časopisa (2. 7. 2018) in pozvali občane, pa tudi odgovorne predstavnike Krajevnih skupnosti, naj nam sporočijo morebitne netočnosti. Po vseh popravkih - nekaterih napisanih na novo, nekaterih črtanih s seznama, je število padlih in pogrešanih ostalo enako prvotnemu seznamu: 202.

B E V K E

CELARC  JOŽEF    1883 –

ČELEŠNIK  JANEZ    1896 –

GOSTIŠA  JANEZ    1897 – 1916

JAPELJ  ANTON    1900 – 1919

JERAJ  ANTON    1896 – 1915

JERAJ  VALENTIN    1875 – 1917

KERŽMANC  JANEZ    1875 –

KERŽMANC  JANEZ    1896 – 1915

KERŽMANC  LUKA    1877 –

KORENČIČ  FRANC    1881 – 1915

KORENČIČ  JOHAN    1878 – 1917

MERLAK  MIHAEL    1895 – 1916

PETKOVŠEK  BARTOLOMEJ    1890 – 1914

SETNIKAR  FRANC    1896 – 1916

SKODLAR  JAKOB    1872 – 1917

TRČEK  FRANC    1893 – 1916

B I S T R A

JEREB  PAVEL    1897 – 1917

KORENČAN  JOHAN    1878 – 1917

RIHAR  JOHAN    1877 – 1915

B L A T N A    B R E Z O V I C A

HERAVER  LOVRENC    1885 – 1914

JERAJ  LOVRENC    1879 –

JERAJ  VALENTIN    1895 – 1917

PETRIČ  ANTON    1900 – 1918

PETRIČ  FRANC    1897 – 1917

PRISTOPNIK  JAKOB    1894 – 1915

RICI  FRANC    1895 – 1915

UMEK  ANDREJ    1895 – 1915

UMEK  ANTON    1891 –

URBANČIČ  FRANC    1887 –

VARŠEK  JANEZ    1897 – 1918

D R E N O V    G R I Č

BEKŠ  MATIJA    1876 – 1916

DOLENC  JAKOB    1886 – 1915

JELOVŠEK  ANDREJ    1888 –

OBLAK  JAKOB    1873 –

ZALAZNIK  JANEZ    1881 – 1915

L E S N O    B R D O

JESENKO  JANEZ    1897 – 1917

VELKAVRH  JANEZ    1897 – 1917

VELKAVRH  JOŽEF    1888 – 1917

M A L A    L I G O J N A

KOVAČ  ANDREJ    1879 – 1915

KOVAČ  JOHAN    1898 – 1917

MOŽINA  ANTON    1874 – 1917

NOVAK  FRANC    1888 – 1916

NOVAK  JANEZ    1889 – 1915

P O D L I P A

BURJAK  JANEZ    1887 – 1915

CORN  ANDREJ    1884 –

CORN  MARTIN    1893 – 1916

FILIPIČ  ANDREJ    1865 – 1916

JEREB  FRANC    1888 –

JESENOVEC  LEOPOLD    1898 –

KRŽIČ  FRANC    1892 – 1914

MOŽINA  ANTON    1896 – 1915

MOŽINA  MATEVŽ    1885 –

SELJAK  FRANC    1896 – 1919

R O V T E

KRIŽAJ  ANTON    1880 – 1914

S I N J A    G O R I C A

KUNC  JAKOB    1890 – 1914

LAVRIN  JANEZ   1870 – 1917

LENARČIČ  JANEZ    1890 – 1915

OGRIN  JOHAN    1877 –

S M R E Č J E

DOLINAR  JAKOB    1893 –

FORTUNA JANEZ  1877 –

TRPIN  BLAŽ    1885 –

S T A R A    V R H N I K A

CELARC  JANEZ    1879 – 1916

ERZNOŽNIK  PAVEL    1883 – 1915

GROM  BARTOLOMEJ    1877 – 1918

GROM  LOVRENC    1887 – 1915

JEREB  ANTON    1895 – 1915

MESEC  ANTON    1881 – 1914

MESEC  JANEZ    1875 – 1915

NAGODE  JOHAN    1896 –

OBLAK  LOVRENC    1884 – 1916

OGRIN  FRANC    1882 – 1915

OGRIN  JOŽE    1887 –

OGRIN  MATEVŽ    1882 –

PAVLIN  FRANC    1892 –

PETKOVŠEK  IGNAC    1897 –

SELJAK  LOVRENC    1896 – 1918

SUHADOLNIK  JAKOB   1892 – 1918

SUHADOLNIK  JOŽEF   1893 – 1916

V E R D

BRENČIČ  JOŽEF    1881 –

DOBROVOLJC  FRANC    1898 – 1916

DOLINAR  JANEZ    1889 –

FURLAN  VINCENCIJ    1896 – 1915

GARAFOLJ  IGNAC    1885 – 1916

JEREB  JANEZ    1889 – 1915

KAVČIČ  FRANC    1875 –

KNAPIČ  IGNAC    1881 – 1917

KNAPIČ  JAKOB    1885 –

KOBI  FRANC    1882 – 1915

KRŽIČ  JAKOB    1872 – 1917

MAČEK  IVAN    1886 – 1915

MOLEK  ANTON    1897 – 1918

NAGODE  ANDREJ    1879 –

OPEKA  JOHAN    1875 – 1916

PETRIČ  ANTON    1895 – 1918

TREVEN  FRANC    1895 – 1915

VRHOVEC  JOŽEF    1889 – 1916

ŽITKO  IGNAC    1889 –

ŽITKO  STANISLAV    1891 –

ŽITKO  VINCENCIJ    1895 – 1915

V E L I K A    L I G O J N A

GLADEK  JURIJ    1889 – 1918

KUNC  JOŽE    1889 – 1914

MAVSAR  FRANC    1888 – 1914

MAVSAR  JANEZ    1886 –

NOVAK  ANDREJ    1896 – 1915

NOVAK  FRANC    1891 – 1915

NOVAK  JOŽEF    1893 –

OGRIN  JOŽE    1889 – 1916

V R H N I K A

BARTELJ  FRANC    1882 – 1915

BARTELJ  MIHAEL    1891 – 1915

CANKAR  FRANC    1875 – 1914

CORN  LOVRENC    1890 –

DREMELJ  FRANC    1899 – 1917

GRABELJŠEK  FRANC    1877 –

GRAJŽAR  VINCENC    1896 – 1914

HOMOVC  FRANC    1884 – 1917

JERAJ  VALENTIN    1875 – 1917

JERAN  FRANC    1890 – 1917

JEREB  RUDOLF    1897 – 1917

JERŠINOVEC  FRIDERIK    1889 –

JERŠINOVEC  JOŽEF    1892 –

JESENOVEC  IVAN    1892 – 1914

JESENOVEC  MATEVŽ    1880 – 1915

JESENOVIČ  MATIJA            – 1916

JURJEVČIČ  MIHAEL    1889 – 1915

JURJEVČIČ  PAVEL    1884 – 1914

KAVČIČ  KARL   1888 – 1918

KAVČIČ  PAVEL    1891 – 1915

KENDA  FRANC         – 1914

KERČ  IVAN           – 1914

KERMAVNER  STANISLAV         – 1914

KERŽE  JANEZ    1891 – 1915

KOŠMERL  BALTAZAR    1899 – 1917

KOZELJ  DAMJAN            – 1915

KRAŠEVEC  ANTON    1874 – 1918

KRAŠNA  FRANC    1893 – 1916

KRŽE  MIHAEL    1897 – 1919

KUHAR  JANEZ    1886 – 1918

KUNSTELJ  JOŽEF    1893 – 1914

LANGENVALTER  FRANC   1893 – 1915

LAVRIČ  KOZMA    1882 – 1915

MAČEK  ANTON    1897 –

MALAVAŠIČ  JOSIP    1897 – 1916

MAREN  ANTON    1897 – 1917

MEDIČ  FRANC    1868 –

MEDVED  JOHAN    1887 – 1914

MEDVED  MATIJA    1884 – 1915

MODRIJAN  FRANČIŠEK    1892 –

MODRIJAN  GREGOR    1897 – 1915

MOŽINA  KAROL    1895 – 1918

MULLEJ  KAREL    1892  – 1918

PETAVS  JAKOB  1891 – 1915

PLAHTAR  FRANC    1884 –

POLONJA  ANTON           – 1915

POTOČNIK  ALOJZ    1874 – 1915

PUSTAVRH  ANDREJ    1897 –

PUSTAVRH  BLAŽ    1897 – 1915

RAZDRH  IVAN    1876 – 1916

RESNIK  JERNEJ    1885 – 1916

REVEN  IGNAC    1893 – 1918

RODE  JANEZ    1893 – 1915

ROZMAN  JOŽEF    1898 – 1918

RUŽIČKA  JAN    1889 –

SEDEJ  JERNEJ    1896 – 1915

SUHADOLNIK  JOSIP    1896 – 1917

ŠTANTA  FRANC    1889 –

ŠTULAR  IGNAC    1877 – 1918

ŠURCA  JOHAN    1883 – 1914

ŠUŠTERŠIČ  FRANC    1889 – 1918

TURK  FRANČIŠEK    1892 – 1914

TURK  JANEZ    1884 – 1916

VIHTELIČ  PAVEL    1893 – 1914

VERBIČ  BOGOMIR  NIKOLAJ   1896 – 1917

ZAVRL  FRANC   1898 – 1917

Z A P L A N A

BOGATAJ  ANTON    1897 – 1917

BOGATAJ  JAKOB    1893 – 1914

BRENCE  JANEZ    1885 – 1915

BRENCE  JERNEJ    1891 – 1914

GABROVŠEK  JOŽEF    1892 – 1915

JELOVŠEK  FRANC    1889 – 1918

JELOVŠEK  JOŽEF    1896 – 1918

JEREB  JOŽEF    1894 – 1915

LESKOVEC  JAKOB    1894 – 1918

MIVŠEK  ANTON    1878 – 1915

OTRIN  MATEVŽ    1892 – 1914

PIVK  FRANC    1898 – 1917

SPACAPAN  JANEZ    1887 – 1915

TRČEK  FRANC    1893 – 1916

TREVEN  FRANC    1885 – 1918

TREVEN  GAŠPER    1898 – 1917

URH  JANEZ    1877 – 1916

Ž A Ž A R

JANŠA  FRANC    1896 – 1916

KOGOVŠEK  FRANC    1890 –

KRVINA  JANEZ    1891 –

MOLE  JOŽEF    1892 –

POHLEVEN  JANEZ    1897 – 1916

REŽEN  LOVRENC    1893 – 1916

SLABE  JOŽE    1884 –

STRNAD  FRANC    1893 – 1915

TRČEK  FRANC    1891 – 1915

VRHOVEC  PETER    1891 –

ZALAZNIK  PETER    1891 –

Photo gallery

Filtering options

Search

Content type

CATEGORIES
CATEGORIES
CATEGORIES
CATEGORIES

Organisation

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam