skok na glavno vebino izjava o dostopnosti
Map  

Viri in literatura

Seznam ustnih, arhivskih in ostalih virov ter uporabljene literature. Read more
Ustni viri in zapiski:
1.    Ustni viri: Franci Dovč, Niko Šušteršič, Francka Zalaznik - Ipavčeva, in še: Milka Brenčič, Olga Grampovčan, Špela Kranjc, Jakobina Leskovec, Marija Majer, Jože Malovrh, Marjeta Medič, Postružnik Franc, Mojca Potrebuješ, Janez Žnidaršič (vsi Vrhnika).
2.    Pripoved in dokumenti Milene Borštnik, rojene Rotar, Ljubljana, 2008.
3.    Zapisi Gabrijele Brenčič o vrhniški lekarni po drugi svetovni vojni, s. d.
4.    Zapiski Maruše Černič, rojene Hočevar, o lekarniški dejavnosti njenega očeta Stanka Hočevar na Vrhniki, Ljubljana, 1997.
5.    Rodoslovni podatki ge. Eme Goričan, Stara Vrhnika 36a, Stara Vrhnika, 2008.
6.    Zapis in dokumenti prof. Darje Japelj, Stara cesta 48, Vrhnika, 2008.
7.    Ivanka Kurinčič, Vrhnika – rimsko mesto Nauportus, s. d.
8.    Pripoved učiteljice Marije Majer, rojene Grmič, Vrhnika, 2008.
9.    Zapis učiteljice slovenščine in angleščine Mojce Potrebuješ, Stara cesta 6, 31. 8. 2008.
10.    Podatki g. Vita Uršiča, Krožna pot 8a, Vrhnika, 2008.

Slikovno gradivo:
1.    Fotografije hiš in detajlov: Niko Šušteršič, Tomaž Zalokar.
2.    Stare fotografije in dokumenti: Barbara Černič Mali, Franci Dovč, Marija Majer, Mojca Potrebuješ, Niko Šušteršič, Janez Žitko in Muzejsko društvo Vrhnika.
3.    Načrti: Zgodovinski arhiv Ljubljana: VRH 2 Občina Vrhnika 1867–1945, t. e. 1–14; za tisk jih je pripravila Tina Arh iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana.
4.    Časopis Slovenec, 29. avgust 1903, št. 199 (oglas lekarne pri »Angelu Varhu«).
5.    Časopis Slovenski narod, 27. december 1904, št. 295 (osmrtnica Petra Lenassija).
6.    Vrhniški mesečnik Naš časopis z dne 15. 12. 2003 in 25. 2. 2008 (v spomin Francetu Habe in Jelki Brenčič)

Arhivski viri:
1.    Arhiv Republike Slovenije (AR):
-     AS 176 Franciscejski kataster za kranjsko, A 108 k. o. Vrhnika:
-     Zapisnik gradbenih parcel občine Vrhnika 1838
-     Abecedni zapisnik imen vseh zemljiških in hišnih posestnikov občine Vrhnika, s. d. 
-     AS 181 Reambulančni kataster za kranjsko, A 108, k. o. Vrhnika:
-     Popis hiš občine Vrhnika 1879
-     Mape reambulančnega katastra 1869–1870, A 108 C06.jpg
2.    Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL):
-     VRH 2 Občina Vrhnika 1867–1945, t. e. 1–14
-     VRH 16 Matični urad Vrhnika 1870–1959: 
-     t. e. 5: Ljudsko štetje 1870, Vrhnika
-     t. e. 8: Kazalo k zapisniku o ljudskem štetju krajevne občine Vrhnika 1910
-     VRH 18 ObLO in SO Vrhnika /1882/ 1949–1969:
-     t. e. 68, a. e. 814 Volilna imenika KLO Vrhnika 1950
-     t. e. 85, a. e. 959 Spisi po šifrah
-     t. e. 109, a. e. 1185 Stalni volilni imeniki ObLO Vrhnika 1958
3.    Župnija Vrhnika (ŽV):
-     Status animarum iz leta 1914 (SA 1914)
4.    Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL):
-     Rojstna matična knjiga župnije Vrhnika 1769–1784 (RMK Vrhnika 1769–1784)
-     Rojstna matična knjiga župnije Vrhnika 1870–1894 (RMK Vrhnika 1870–1894)
-     Poročna matična knjiga župnije Vrhnika 1842–1881 (PMK Vrhnika 1842–1881)
-     Mrliška matična knjiga župnije Vrhnika 1865–1885 in 1886–1902 (MMK Vrhnika 1865–1885, MMK Vrhnika 1886–1902)
5.    Geodetska pisarna Vrhnika:
-     Nova numeracija leta 1934 (evidenca)
-     Načrt parcele 2863/2 (Stara cesta), računalniška kopija sodobne katastrske mape

Ostali viri:
1.    Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana:
-     Register nepremične kulturne dediščine Slovenije, 24. 6. 2008 (podatke posredovala konservatorska svetovalka Damjana Pediček)
-     Gradivo arheološkega oddelka (posredovala višja konservatorka Barbara Nadbath)

LITERATURA:
1.    Anžič, Sonja, Prebivalstvo občine Vrhnika na prelomu 19. in 20. stoletja, v: Vrhniški razgledi 5, Vrhnika 2004, str. 95–100.

2.    Anžič, Sonja, Prebivalstvo občine Vrhnika na prelomu 19. in 20. stoletja – 3. del, v: Vrhniški razgledi 7, Vrhnika 2006, str. 162–272.

3.    Bar Janša, Ada, Prostorski plan občine Vrhnika, II. faza, Ljubljanski regionalni zavod za spomeniško varstvo,  Ljubljana 1981.

4.    Bar Janša, Ada, Vrhnika, Stara cesta 45, Konzervatorske smernice, Ljubljanski regionalni zavod za spomeniško varstvo,  Ljubljana 1987.

5.    Bar Janša, Ada, Naselbinska stavbna dediščina in njen pomen, Ljubljana 1988.

6.    Cerkev sv. Lenarta na Vrhniki, Župnija Vrhnika, oktober 2004 (Zloženka ob slovesnosti blagoslova obnovitvenih del).

7.    Enciklopedija Slovenije 2, Ljubljana 1988, geslo denar, str. 227–233 (ES 2).

8.    Enciklopedija Slovenije 3, Ljubljana 1989, geslo goldinar, str. 259 (ES 3).

9.    Habič, Peter in Rode, Jože, Vrhnika, Vrhnika 1988.

10.    Horvat, Jana, Nauportus (Vrhnika), ZRC SAZU, Ljubljana 1990.

11.    Kos, Janez, Zapisnik gradbenih parcel in hiš posestnikov v katastrski občini Vrhnika 1824, v: Vrhniški razgledi 8, Vrhnika 2007, str. 177–187.

12.    Kosi, Miha, Potujoči srednji vek, Cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem, Ljubljana 1998.

13.    Kranjc, Andrej, dr. Franc Habe (11. 1. 1909–12. 10. 1999), v: Acta Carsologica 28/2, Ljubljana 1999, str. 9–10.

14.    Marolt, Marijan, Dekanija Vrhnika, topografski opis, Umetnostni spomeniki Slovenije, Ljubljana 1929.

15.    Rode, Jože, Vrhnika skozi stoletja, Vrhnika 1997.

16.    Slabe, Marjan, Vavken, Juša,  Bar Janša, Ada, Vrhnika, Valorizacija in spomeniški red, Zavod za spomeniško varstvo Ljubljana, Ljubljana 1970.

17.    Slovar slovenskega knjižnega jezika, ASP32 računalniški slovarji (SSKJ).

18.    Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana 2004, geslo sedlarstvo in jermenarstvo, str. 526 (SEL).

19.    Slovenski pravopis, Založba ZRC SAZU, Ljubljana 2003.

20.    100 let Nove vasi, Nova vas – Vrhnika 2005.

21.    Strokovne osnove za varovanje naravne in kulturne dediščine za urbanistični načrt Vrhnike, Ljubljanski regionalni zavod za spomeniško varstvo, Ljubljana 1982.

22.    Šilc, Jurij, Hočevarji z Zgornjega Brnika, v: Drevesa, Časopis slovenskega rodoslovnega društva 14/ št. 2, Škofja Loka 2007, str. 17–26.

23.    Štukl, France, Knjiga hiš v Škofji Loki I, Škofja Loka 1981.

24.    Šumrada, Janez in Škrabec, Milan, Vrhnika, prečuden kraj, Vrhnika 1990.

25.    Veliki nemško-slovenski slovar, ASP32 računalniški slovarji (VNSS).

26.    Vintar, Igor, Urejanje Vrhnike, Vrednosti identitete širšega prostora in kontinuitete grajenih vrednot, Diplomsko delo, Vrhnika 1983/84.

27.    Zupančič, Bogo, Usode ljubljanskih stavb in ljudi, 1–24, Ljubljana 2005.

28.    Življenje ljudi med obema svetovnima vojnama na Stari cesti na Vrhniki, Zgodovinarski krožek v šolskem letu 1987/88 pod mentorstvom Nuške Železnik.

Photo gallery

Index

Information

Categories

literature

Keywords

REFERENČNA LITERATURA, VIRI

Published

17.08.2010 11:59

Modified

26.08.2010 10:06

Filtering options

Search

Content type

CATEGORIES
CATEGORIES
CATEGORIES
CATEGORIES

Organisation

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam