skok na glavno vebino izjava o dostopnosti
Map  

Literatura in viri

Seznam uporabljene literature in seznam ustnih, arhivskih ter ostalih virov. Read more
LITERATURA:

Sonja Anžič, Prebivalstvo občine Vrhnika na prelomu 19. in 20. stoletja – 4. del (Hrib), v: VR 8, Vrhnika 2007, str. 192–288.

Uroš Bavec, Jana Horvat: Vrhnika, Gradišče 5, Uvodno poročilo o arheoloških izkopavanjih, v: VR 1, Vrhnika 1996, str. 107–110.

Janez Bogataj, Sto srečanj z dediščino na Slovenskem, Ljubljana 1992.

Franček Bohanec, Cankarjeva Vrhnika, Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, Zbirka vodnikov 192, Ljubljana 1997.

Iva Curk, Vrhnika v najstarejših obdobjih, v: Vrhnika prečuden kraj, Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, Zbirka vodnikov 63, Ljubljana 1985, str. 30–32.

France Dobrovoljc, Cankarjev album, Maribor 1972.

Enciklopediji Slovenija 9, geslo Pošta, Ljubljana 1995, str. 181–190.

Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, Zgodovina agrarnih panog, II. zvezek, Družbena razmerja in gibanja, Ljubljana 1980.

Peter Habič, Jože Rode, Vrhnika (druga razširjena izdaja), Vrhnika 1988.

Tatjana Hojan, Ana Pour Suhadolc (1862–1931), vrhniška učiteljica, v: VR 8, Vrhnika 2007, str. 137–139.

Tatjana Hojan, Marija Mlakar (1868–1940), vrhniška učiteljica, v: VR 8, Vrhnika 2007, 140–143.

Jana Horvat, Nauportus, Vrhnika v arheološki obdobjih, v: VR 1, Vrhnika 1996, str. 89–106.

Jana Horvat, Nauportus (Vrhnika), Ljubljana 1990.

S. Jenny, Skica poznoantične utrdbe v Gradišču, v: Jahrbuch der Zentralkommission IV, Ljubljana 1906, str. 280.

Vlasto Kopač, Vrhnika, v: Vrhnika prečuden kraj, Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, Zbirka vodnikov 63, Ljubljana 1985.

Janez Kos, Zapisnik gradbenih parcel in hiš ter posestnikov v katastrski občini Vrhnika 1824, v: VR 8, Vrhnika 2007, str. 180–189.

Ivanka Kurinčič, Stoletnica pomembnih arheoloških odkritij na Vrhniki, v: VR 5, Vrhnika 2004, str. 21–25.

Marijan Marolt, Dekanija Vrhnika, Umetnostni spomeniki Slovenije, Ljubljana 1929.

Marija Oblak Čarni, Gabrijel Jelovšek – vrhniški župan v letih 1889–1908, v: VR 5, Vrhnika 2004, str. 11–18.
Rafael Ogrin, Nekdanji Vrhničani, v: Kronika, let. 11. št. 1, Ljubljana 1963, str. 23–26.

Franc Okrajšek, Nastanek usnjarne Savel Kalin v Mokronogu in preselitev na Vrhniko po končani drugi svetovni vojni, v: VR 4, Vrhnika 2003, str. 166–167.

Olga Pivk, Od obrtnih delavnic do Industrije usnja Vrhnika, v: VR 6, Vrhnika 2005, str. 71–87.

Peter Petru, Vrhnika, v: Arheološka najdišča Slovenije, Ljubljana 1975, str. 206–209.

Polona Roblek, Hiše se spreminjajo, sledovi ostajajo, Sprehod po vrhniški Stari cesti, v: VR 9, Vrhnika 2008, str. 64–139.

Jože Rode, Vrhnika skozi stoletja, Ljubljana 1997.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), ASP32, Amebisova računalniška zbirka slovarjev, 1993–2005, gesli gradišče, stopa.

Marjeta Šašel Kos, Ljubljanica in mit o Argonavtih, v: Ljubljanica: kulturna dediščina reke, Ljubljana 2009, str. 110–113.

Vrhnika, Valorizacija in spomeniški red, Zavod za spomeniško varstvo Ljubljana, Ljubljana 1970.

Anton Alois Wolf, Nemško slovenski slovar, prvi in drugi del, Ljubljana 1860.


USTNI VIRI:
Ustne vire, pisne dokumente in slikovni material je zbrala Marija Habič ob pomoči Maruše Javornik. Prispevali so jih: Janko Bermež, Mirko Celarc, Anton Dobrovoljc, Vid Drašček, Minka Grom, Silva Ivanovič, Marija Japelj, Tone Jesenovec, Pavlina in Stane Korošec, Anton Leskovec, Cilka Mrak, Nuša Mrlak, Terezija Nikolčič, Brigita Oblak, Janez Ponebšek, Janez Slavec, Germana Suša, Tončka Stržinar, Anka Tršar Peunik, Simon Železnik, Frančiška Žibert in Mirjam Šemrov.
Fotografije hiš in ulice sta leta 2009 posnela Franci Dovč in Špela Habič, načrte hiš je optično preslikala Tina Arh.

ARHIVSKI VIRI:
Arhiv Republike Slovenije (AR):
1.    AS 176 Franciscejski kataster za Kranjsko, A 108 k. o. Vrhnika: Zapisnik gradbenih parcel
      občine Vrhnika 1824; Abecedni zapisnik imen vseh zemljiških in hišnih posestnikov občine   
            Vrhnika, okoli 1838.  
2.    AS 181 Reambulančni kataster za kranjsko, A 108, k. o. Vrhnika: Popis hiš občine Vrhnika 1879; Mape reambulančnega katastra 1869–70, A 108 C06.jpg.

Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL):
1.    VRH 16 Matični urad Vrhnika 1870–1959, t. e. 5: Ljudsko štetje 1870 in Ljudsko štetje 1880; t. e. 7: Abecedno kazalo k ljudskemu štetju na Vrhniki 1900; t. e. 8: Kazalo k zapisniku o ljudskemu štetju krajevne občine Vrhnika 1910.
2.    LJU 360 Okrajno glavarstvo Ljubljana – okolica, fasc. 38: Občina Vrhnika.
3.    VRH 2 Občina Vrhnika 1867–1945, t. e. 1–14.
4.    VRH 18 ObLO in SO Vrhnika /1882/ 1949–1969, t. e. 68: Volilna imenika KLO Vrhnika 1950–1952; t. e. 109: Stalni volilni imenik ObLO Vrhnika 1958.

Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL):
1.    Krstne matične knjige župnije Vrhnika 1769–1784, 1784–1797, 1798–1809, 1809–1812, 1812–1820, 1820–1831, 1832–1846, 1847–1869, 1870–1894.

Muzejsko društvo Vrhnika (MD Vrhnika):
1.    Osebni arhiv Rafaela Ogrina.
2.    Rafael Ogrin, sestavek Mlin v vrbah.
3.    Situacija naselja Hrib leta 1824 in seznam 1857–1871.
4.    Tomšičev rodovnik.
5.    Ulična numeracija na Vrhniki 1934.
6.    Vrhniški župani, Franc Tršar: Mitja Kreft, Vrhnika ne sme pozabiti, s. d.
7.    Kupna pogodba med Jakobom Voljčem in Janezom Tomicem, 23. 12. 1902; Izjava Janeza Tomica, 30. 12. 1902.

Župnijski urad Vrhnika (ŽU Vrhnika):
1.    Status animarum, 1914, I. knjiga.
2.    Status animarum, 1914,  II. knjiga.

OSTALI VIRI:
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana (ZVKD):
1.    Register nepremične kulturne dediščine: hiše Gradišče 4, Gradišče 5 in Gradišče 8.

Časopisni članki:
1.    Slovenec, 20. in 21. 11. 1888, 29. 11. 1900 in 19. 9. 1904.
2.    Ljudska pravica, 23. 6. 1946.
3.    Neznani časopis, 19. 6. 1947.
4.    Usnjar, Glasilo delovne skupnosti IUV, september 1972.

Photo gallery

Filtering options

Search

Content type

CATEGORIES
CATEGORIES
CATEGORIES
CATEGORIES

Organisation

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam