skok na glavno vebino izjava o dostopnosti
Map  

Originalnega rokopisa igre Ivana Kuharja ne poznamo, ob- staja pa nekaj znanih prepisov. Najstarejši prepis z vsemi petimi dejanji je nastal tik pred izvedbo igre v Kotljah, in sicer ga je na pisalni stroj prepisal Edo Vivod. Zadnja stran je opremljena s podatki o avtorju igre (Ivan Kuhar l. r.) ter krajem in datumom prepisa: Prevalje, dne 10. VI. 1937. Glede na datum prepisa, predvidevamo, da je Ivan Kuhar izročil svoj rokopis Edu Vivodu, da ga je pretipkal za potrebe izvedbe igre (za režiserko in igralce) in to gotovo v več izvodih s pomočjo indigo papirja. Predvidevamo tudi, da je prepis natančen, če je šlo za avtorjevo naročilo. Prepis ima 18 strani in je na neobičajnem formatu (po dolžini podaljšan A4, po širini pa zožen A4), kot je bilo takrat v navadi. Ohranjeni sta dve kopiji tega prvega prepisa, in sicer sta v lasti Mojce in Urške Petrič (pravnukinji Prežihovega Voranca, brata Ivana Kuharja).

 

Read more

Nekaj kasnejših prepisov (vsi so tipkopisi) je hranjenih v KOK dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem. Med njimi je najstarejši natipkan na tankem papirju, ki vleče na roza barvo, pisan je brez razmikov vrstic, z rdečo barvico je podčrtano besedilo oseb in tako ločeno od didaskalij oz. navodil za igro. Bilo je delovno gradivo enemu od igralcev. Na 16 straneh je ohranjenih vseh pet dejanj. Igra je bila napisana v več izvodih s pomočjo indigo papirja. Ohranjena kopija predstavlja osnovo za prepis drugih dveh kopij, v katerih gre za delno poknjiženi različici in obe sta nepopolni, saj jima manjka peto dejanje. V oba tipkopisa je ista roka vpisovala popravke besedila.

Naslednja dva tipkopisa je dal Avgust Kuhar svojemu nasledniku pri urednikovanju Koroškega fužinarja, Marjanu Kolarju, on pa ju je že leta 1965 prepustil v hrambo naši »študijski knjižnici«. Gre za enaka izvoda, od katerega je eden original, drugi pa »kseroks« kopija. Pisana sta z razmikom vrstic, zato obsegata 18 strani. Na treh različnih mestih jima manjka nekaj besedila; dvakrat po cela stran in nekaj malega na koncu igre. Didaskalije so napisane v knjižnem jeziku, pri čemer je prepisovalec le delno upošteval pravopisna pravila, npr. zapis velike začetnice, pike in vejice. Kakšno poved ali misel je tudi obrnil po svoje (Glej v tabeli A-primer.). Gre za dokaj natančen prepis najstarejše ohranjene variante v naši knjižnici, zato je eden od teh tipkopisov uporabljen v naši knjigi. Da bi do širšega kroga ljudi prišlo čim bolj avtentično besedilo, nismo posegali vanj; dopolnjeno je le z manjkajočim besedilom, ki smo ga vzeli iz najstarejšega prepisa, hranjenega v knjižnici.

Naslednji tipkopis je prišel v KOK dr. Franca Sušnika iz rok Danice Hudrap in je vezan kot knjiga. Po njem sta nastajala zadnja poskusa uprizoritve v osemdesetih letih. Glede na zapisan A-primer v tabeli predvidevam, da je besedilo nastalo po različici, ki smo jo uporabili za našo knjigo.

Igro Ivana Kuharja je v knjigi Kotlje objavil tudi Tone Sušnik. Najbrž je izhajal iz delno poknjiženega prepisa (Glej vse primerev tabeli.), za manjkajoči del pa je uporabil najstarejši izvod. Besedilo je pravopisno urejeno in zapisano po pravilih sodobnega knjižnega jezika. Skladnja je delno posodobljena, tudi kar se tiče glasoslovja, gre za zapis knjižnega jezika. Ostalo je le nekaj tipičnih narečnih besed.

Primeri zgovorno kažejo različnost zapisov po posameznih variantah in so zapisani le kot zanimivost, natančnejša analiza sprememb po različicah pa ni predmet tega pisanja.

Primerjava šestih različic besedila Koroške kmečke ovseti iz Mežiške doline od A do Č

A-primer iz začetka prvega dejanja:

Najstarejši prepis

Ah ta se pa tak rad pretepa in je lustiger.

Najstarejši tipkopis, hranjen v KOK

Ah, ta se pa tako rad pretepa in je lustiger.

Tipkopis s 4 dejanji, delno poknjižen

Ah, ta se pa tako rad pretepa in je veseljak.

Tipkopis v naši knjigi

Ah tisti, ko je lump, pa tepe se rad.

Vezan tipkopis, str. 2

Ah, tǝsti lump pa tepe se rad.

V knjigi Toneta Sušnika

Ah ta, ko se tako rad pretepa in je veseljak.

 

B-primer iz prvega dejanja

Najstarejši prepis

Kura ga naj pikne.

Najstarejši tipkopis, hranjen v KOK

Kura ga naj pikne.

Tipkopis s 4 dejanji, delno poknjižen

Kura naj ga gleda.

Tipkopis v naši knjigi

Kura ga naj pikne.

Vezan tipkopis

Kura ga naj pikne.

V knjigi Toneta Sušnika

Kura naj ga gleda.

 

C-primer iz konca drugega dejanja:

Najstarejši prepis

Ite v hišo, mati so tentra.

Najstarejši tipkopis, hranjen v KOK

Ite v hišo, mati so tentra.

Tipkopis s 4 dejanji, delno poknjižen

Idite v hišo, mati so notri.

Tipkopis v naši knjigi, str. 14

Ite v hišo, mati so tentra.

Vezan tipkopis

Jte u hišo, mati so ntra.

V knjigi Toneta Sušnika

Idite v hišo, mati so notri.

 

Č-primer iz konca tretjega dejanja:

Najstarejši prepis

Na Slovem pri Rženi, …

Najstarejši tipkopis, hranjen v KOK

Na Slovem5 pri Rženi, …

Tipkopis s 4 dejanji, delno poknjižen

Na Selovcu pri Rženu, …

Tipkopis v naši knjigi, str. 20

Na Slovem pri Rženi, …

Vezan tipkopis

Na Slovem pri Rženi, …

V knjigi Toneta Sušnika

Na Selovcu pri Rženu, …

 

5 Na tem mestu je zapis zelo nečitljiv in lahko, da je zapisano drugače, ampak kot takega ga je prepoznal prepisovalec in po njem so ga povzeli naslednji.

Photo gallery

Filtering options

Search

Content type

CATEGORIES
CATEGORIES
CATEGORIES
CATEGORIES

Organisation

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam