Zemljevid  

Izbrana bibliografija Marjana Tepine in članki o prestolnici 1961-1967

Marjan Tepina je bil do zadnjega aktiven na svojem področju delovanja ter je ogromno objavljal in pisal o perečih urbanističnih dogajanjih v Sloveniji. Objavljal je monografije in članke v zbornikih, urbanističnih strokovnih glasilih (Arhitektov bilten), reviji Teorija in praksa in časopisju (Delo, Ljubljanski dnevnik, Naši razgledi ...).

Izbrane monografije:

- Tepina, M.: Mala stanovanjska hiša - Aktualni problem urbanizma. Ljubljana : RSS, 1956.
- Izhodišča za dolgoročni razvoj Ljubljane in ljubljanske regije. Ljubljana : Inštitut za ekonomska raziskovanja : Urbanistični inštitut SR Slovenije : Ljubljanski urbanistični zavod, 1971.
- Tepina, M.: Razsežnosti našega okolja. Ljubljana : DZS, 1974.
- Tepina, M.: Ekološki in sistemski pristop v teoriji urbanizma : doktorska disertacija. Ljubljana, 1975.
- Tepina, M.: Dolgoročni prostorski razvoj SR Slovenije : prispevki sodelavcev za pripravo scenarija. Ljubljana . Republiški komite za družbeno planiranje, 1980.
- Tepina, M.: Urbanizem Ljubljane - Ljubljana urbanizma. Ljubljana : [s.n.], 1985.
- Tepina, M.: Prostor in čas urbanizma in Ljubljane urbane : ob stoletnici urbanizma [1895-1995]. Ljubljana : Enotnost, 1996.

Preberi več

Izbrani članki o ljubljanskem utripu 1961-1967: 

1961:
- (ig): Ljubljanski prometni vozel se razvozlava. V: Ljubljanski dnevnik, let. 11, št. 211, 11. 9. 1961, str. 5-6.
- Odprl se je nov pogled. V: Ljubljanski dnevnik, let. 11, št. 234, 7. 10. 1961, str. 8. (o gradbenih delih ob Titovi in Prešernovi cesti za novo železniško progo)
- Kralj, D.: Razvezuje se vozel. V: Ljubljanski dnevnik, let. 11, št. 244, 19. 10. 1961, str. 10-11. (o podvozih na Titovi in Celovški cesti).
- (mg): V ponedeljek otvoritev Modne hiše. V: Ljubljanski dnevnik, let. 11, št. 280, 5. 12. 1961, str. 9.

1962:
- Intenzivna zazidava ob novi trasi Celovške ceste. Jutrišnja podoba Šiške in Šentvida. V: Ljubljanski dnevnik, let. 12, št. 8, 11. 1. 1962, str. 7.
- Štiri nadstropja hotela "Lev". V: Ljubljanski dnevnik, let. 12, št. 28, 31. 1. 1962, str. 4.
- (ic): Začetek načrtne rasti Ljubljane. V: Ljubljanski dnevnik, let. 12, št. 41, 13. 2. 1962, str. 1, 3. (ob razgrnitvi urbanističnega programa in generalnega načrta mesta Ljubljana).
- Podvoz na Titovi cesti. V: Ljubljanski dnevnik, let. 12, št. 165, 19. 6. 1962, str. 1.
- Gradbišče v novem središču šišenske občine: nova, moderna kino dvorana. V: Ljubljanski dnevnik, let. 12, št. 223, 17. 8. 1962, str. 1 (fotografija).
- Prešernova cesta danes odprta. V: Ljubljanski dnevnik, let. 12, št. 255, 18. 9. 1962, str. 2. (Še ena kratka vest tudi 20. 9., str. 1).
- Stele, F.: Tristo metrov novega perona. V: Ljubljanski dnevnik, let. 12, št. 258, 21. 9. 1962, str. 9.

1963:
- J. V.: 14 metrov široka cesta skozi Gradišče. V: Delo, let. 5, št. 35, 6. 2. 1963, str. 6.
- J. V.: Nova mestna galerija. V: Delo, let. 5, št. 101, 13. 4. 1963, str. 6.
- E. J.: Julija prvi gostje v hotelu "Šiška". V: Delo, let. 5, št. 108, 20. 4. 1963, str. 6.
- N. L.: V juliju začetek gradnje nove Na-me. V: Delo, let. 5, št. 154, 7. 6. 1963, str. 6.
- J. V.: Ljubljansko barje bo postalo rodovitno. V: Delo, let. 5, št. 180, 3. 7. 1963, str. 6.
- B. Sajovic: Naselje "Soseska 6" raste za Bežigradom. V: Delo, let. 5, št. 213, 6. 8. 1963, str. 6.
- Še letos 180 novih stanovanj. V: Delo, let. 5, št. 304, 6. 11. 1963, str. 3. (o gradnji stanovanjskih blokov nasproti tovarne Ilirija na Viču).
- Iz mestnega sveta Ljubljane. V: Delo, let. 5, št. 315, 16. 11. 1963, str. 6. (ustanovitev mestnega arhiva kot samostojnega zavoda, današnji Zgodovinski arhiv Ljubljana)
- V rekordnem času dograjena šola v Vodmatu. V: Delo, let. 5, št. 315, 16. 11. 1963, str. 6.
- Prešeren, I.: Prvi parkirni prostori pod zemljo. V: Delo, let. 5, št. 325, 26. 11. 1963, str. 6.

1964:
- Perspektive mesta kot enovite celote. Statut mesta Ljubljane v javni obravnavi. V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 42, 13. 2. 1964, str. 4 in osnutek statuta kot priloga.
- F. S.: Nove Jarše - nova soseska. Sprejet nov zazidalni predlog. V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 48, 19. 2. 1964, str. 8.
- Razvijamo pet komun in gradimo eno mesto. V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 63, 5. 3. 1964, str. 1, 3.
- Ljubljana je dobila svoj statut. V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 151, 4. 6. 1964, str. 3.
- Zazidalni načrt Titove ceste. V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 159, 12. 6. 1964, str. 5.
- Trije veliki objekti. V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 164, 17. 6. 1964, str. 7 (o gradnji obratov Žita, toplarne in Yulona v Mostah).
- Včeraj so začeli rekonstrukcijo Celovške ceste. V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 179, 2. 7. 1964, str. 7.
- R. B.: Nova podoba Bežigrada. V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 184, 8. 7. 1964, str. 7.
- Na Fužinah novo naselje. V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 192, 16. 7. 1964, str. 7.
- Novo naselje v Dravljah s 5449 stanovanji. V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 219, 13. 8. 1964, str. 7.
- Kmalu brez makadama. V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 226, 20. 8. 1964, str. 7. (o asfaltiranju ljubljanskih cest)
- Zazidalni predlog soseske Zalog. V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 282, 15. 10. 1964, str. 7.
- (ic): Dvorana v Tivoliju do marca 1965! V: Ljubljanski dnevnik, let. 14, št. 324, 26. 11. 1964, str. 1, 3.

1965:
- L. P.: Za sosesko Trnovo sprejeli predlog zazidalnega načrta. V: Ljubljanski dnevnik, let. 15, št. 18, 21. 1. 1965, str. 3.
- Č. R.: Zvezdaste stolpnice v Šiški. V: Ljubljanski dnevnik, let. 15, št. 71, 16. 3. 1965, str. 7.
- L. Z.: Gradnja stolpnic pod Golovcem. V: Ljubljanski dnevnik, let. 15, št. 125, 12. 5. 1965, str. 6.
- Na Murglah naselje za 5000 stanovalcev. V: Ljubljanski dnevnik, let. 15, št. 155, 11. 6. 1965, str. 5.
- A. J.: "Emonec" na Trgu revolucije. V: Ljubljanski dnevnik, let. 15, št. 248, 13. 9. 1965, str. 6. (o ureditvi Trga revolucije in parka Zvezda)
- Z. S.: Naselje za 10.000 Ljubljančanov. Med Celovško in Vodnikovo cesto v Šiški. V: Ljubljanski dnevnik, let. 15, št. 307, 13. 11. 1965, str. 6.
- A. L.: Pomlajevanje starca iz 15. stoletja. Dela pri ureditvi Ljubljanskega gradu. V: Ljubljanski dnevnik, let. 15, št. 309, 15. 11. 1965, str. 6.
- F. S.: Gradbišče je pripravljeno. Bodoči slovenski medicinski center. V: Ljubljanski dnevnik, let. 15, št. 312, 18. 11. 1965, str. 5.

1966:
- F. S.: Reforma prostora in časa. Mestni svet je sprejel generalni urbanistični načrt. V: Ljubljanski dnevnik, let. 16, št. 24, 27. 1. 1966, str. 3.
- Prenavljanje Uniona. V: Ljubljanski dnevnik, let. 16, št. 42, 14. 2. 1966, str. 4.
- Prve lopate na igrišču "Krim". V: Ljubljanski dnevnik, let. 16, št. 93, 6. 4. 1966, str. 5. (gradnja nove soseske Krim-Rakovnik)
- V Jaršah raste nova stanovanjska soseska. V: Ljubljanski dnevnik, let. 16, št. 115, 28. 4. 1966, str. 5.
- F. S.: Predmestje prerašča v mesto. V: Ljubljanski dnevnik, let. 16, št. 254, 19. 9. 1966, str. 5. (o Starem Vodmatu).
- Remic, M.: Z bežigrajskih gradbišč. V: Ljubljanski dnevnik, let. 16, št. 290, 25. 10. 1966, str. 6.
- Preureditev živilskega trga. V: Ljubljanski dnevnik, let. 16, št. 323, 28. 11. 1966, str. 7.
- Temelji nove bolnišnice. V: Ljubljanski dnevnik, let. 16, št. 329, 6. 12. 1966, str. 4.
- Remic, M.: V Šiški raste mestece v mestu. V: Ljubljanski dnevnik, let. 16, št. 353, 30. 12. 1966, str. 6. (gradnja soseske S-IV med Celovško, Vodnikovo, Šišensko in Stegensko cesto)
- F. S.: Včeraj je Ljubljana doživela dva velika dogodka. V: Ljubljanski dnevnik, let. 16, št. 354, 31. 12. 1966, str. 2. (o odprtju industrijskih obratov Yulona in ljubljanske toplarne)

1967:
- R. B.: Nova trgovina "Astre". V: Ljubljanski dnevnik, let. 17, št. 43, 15. 2. 1967, str. 5.
- Nove garažne hiše. V: Ljubljanski dnevnik, let. 17, št. 48, 20. 2. 1967, str. 5.
- D. K.: "Cukrarna" je lahko pravi "bonbonček". V: Ljubljanski dnevnik, let. 17, št. 95, 8. 4. 1967, str. 5.
- Hkrati s središčem se razvijajo predmestja. Beseda o komunalno politični ureditvi Ljubljane. V: Ljubljanski dnevnik, let. 17, št. 107, 20. 4. 1967, str. 3.
- M. G.: Zelena luč za živilski trg. V: Ljubljanski dnevnik, let. 17, št. 120, 5. 5. 1967, str. 5.

Fotogalerija

Informacije

Kategorije

literatura

Avtor besedila

Gašper Hudolin

Spletni naslov

http://www.mklj.si

Ključne besede

KNJIŽNIČNO GRADIVO

Datum objave

06.11.2017 10:21

Zadnja sprememba

02.02.2018 15:44

Možnost filtriranja

Iskanje

Tip vsebine

KATEGORIJE
KATEGORIJE
KATEGORIJE
KATEGORIJE

Organizacija

Partner

Spletni portal KAMRA uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam